Book cover

Господи, ще Те обичам

Химни, 138


0:00 0:00
All Verses


1. Господи, ще Те обичам,ще вървя ввъв Твоя път.С’всички сили ще помагамаз на падналия брат.Винаги ще Те обичами следвам, Господи!

2. Кой съм аз да съдя други,щом съм тъй несъвършен.Във сърцето си аз носятежка мъка, скрита в’мен.Няма аз да съдя други!Теб следвам, Господи!

3. Ще закрилям свойте братя,изцелител ще съм благ.За ранени, изтерзанище се грижа с’доброта.Ще закрилям свойте братя!Теб следвам, Господи!

4. Да обичам свойте братякато Теб ме учиш Ти.Предан, тихо ще ти служа,моя сила Ти бъди.Ще обичам свойте братя!Теб следвам, Господи!