Book cover

Господи, благослови

Химни, 99


0:00 0:00
All Verses


1. Господи, благословида се учим в’този час.Словото Си посадиТи завинаги във нас.

2. С’устрема на младосттав’пътя верен да вървим.Твойта воля да е в’нас –дай ни сила, Господи.

3. Отче свят и милостив,в’служба праведна, добранека да намерим нийсмисъл нов на радостта.

4. Греховете ни прости,от съблазни ни пази.Да живеем, помогни,свят живот за Тебе ний.