Book cover

В обич живейте

Химни, 193


0:00 0:00
All Verses


Аз ви възлюбих,обичайте се.Заповед нова:„Обичайте се!“Ще ви познаят,Мои ученици,щом се обичатеедин друг.