Book cover

Дай ми още святост

Химни, 83


0:00 0:00
All Verses


1. Дай ми още святост, сила на духа,твърдост във тъгата и скръб за греха.Дай ми вяра в’Неговата доброта –с’искрена молитва да Му служа аз.

2. Дай ми още сила да се доверя,гордост и надежда в’святите слова.За мъката – болка, сълзи – за скръбта,в’трудностите кротост да Го възхваля.

3. Дай ми праведност и мощ да победядалече от земната нечистота.Да съм по-достоен за царството Ти,Спасителю скъпи, Мен благослови.