Book cover

Тихо, неусетно свършва веч денят

Химни, 100


0:00 0:00
All Verses


1. Тихо, неусетно свършва веч денят,във небето трепват сенки на нощта.

2. Господи, почивка сладка дай ни Ти –със благословия морни за заспим.