Book cover

Пеем дружно в един глас

Химни, 17


0:00 0:00
All Verses


1. Пеем дружно в’един глас, че пророк на Бог сеганоси словото и радва ни както в’древността.Във света, потънал в’мрак, път добър потърси той.Господ каза: „Окастри лозето Ми, сине Мой“.

2. Божи ангел в’светъл час в’древната му чистотавърна на чедата свещеничеството сега.Джозеф беше вдъхновен, озарен от светлина –пожела я той за делото на праведността.

3. И на Книгата на Мормон – вечно новия завет –превод свят направи той за човеците навред.Заповедите на Бог към човешките чеда –благослов за търсещите той получи от Христа.

4. Скоро ще се съберат праведните у домаза Милениума и ще почиват в’светлина.Кротки в’този свят жесток, със победа над врагаще ликуват, че Сион ще е чист за вечността.