Book cover

Светии на Сион

Химни, 28


0:00 0:00
All Verses


1. Светии на Сион, от висините чуйте пак гласа.Пътека пригответе, Господ иде –Цар на нашата земя.Вечеря за Агнеца пригответе вий сега,с’могъщия Жених вий на вечеря поканете и света.

2. Молете Господ синовете земни, всички до един,да дойдат в’праведното царствои да викат радостно „амин“.Възстанови свещените ключове Бог сега.Словата чудни вий разпространете и евангелския план.

3. Със славата на Господа сега Сион ще запламти.Сион е знаме чисто и към него идват от всички страни.Светии, да вървим по пътя на бащите ни –на живия Бог нека всеки служи и да Му благодари.