Book cover

Светии на Сион

Химни, 28


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Светии на Сион, от висините чуйте пак гласа. Пътека пригответе, Господ иде – Цар на нашата земя. Вечеря за Агнеца пригответе вий сега, с’могъщия Жених вий на вечеря поканете и света.

2. Молете Господ синовете земни, всички до един, да дойдат в’праведното царство и да викат радостно „амин“. Възстанови свещените ключове Бог сега. Словата чудни вий разпространете и евангелския план.

3. Със славата на Господа сега Сион ще запламти. Сион е знаме чисто и към него идват от всички страни. Светии, да вървим по пътя на бащите ни – на живия Бог нека всеки служи и да Му благодари.