Book cover

Пеем от сърце хвала

Химни, 62


0:00 0:00
All Verses


1. Пеем от сърце хвалавсички хора по света.За живот и светлинаславим Господа сега.Пеем от сърце хвалавсички хора по света.

2. Одобрете Го сега.Прославете с’бодър гласНеговите чудесаи любов, и благодат.Одобрете Го сега.Прославете с’бодър глас.

3. Боже, Отче наш свети,вечният живот си Ти.В’Теб живеем всички, знам.Ти над нас си, Ти си там!Боже, Отче наш свети,вечният живот си Ти.