Book cover

Славим пророка, той с Бога говори

Химни, 20


0:00 0:00
All Verses


1. Славим пророка, той с’Бога говори,с’прозрение Господ надари.Всички народи днес го възхваляватПраведната Църква възстанови.

Да го прославим в’небето възнесен,днес враговете са жалки, безсилни.Той е застъпник пред Бога небесен,смъртта не може да го победи.

2. Славим ний чистата му светла памет,благословен и почитан е той.Праведна кръв зли убийци проляха,умря за правдата като герой.

Да го прославим в’небето възнесен,днес враговете са жалки, безсилни.Той е застъпник пред Бога небесен,смъртта не може да го победи.

3. Славим свещеничеството му смело,навеки ключовете той държи.Предан и верен, той е коронован,с’древни пророци пред Бога стои.

Да го прославим в’небето възнесен,днес враговете са жалки, безсилни.Той е застъпник пред Бога небесен,смъртта не може да го победи.

4. Който за вярата жертва живота,кръвта му земята ще заплати.Правдата вечна народите буди,Ще знаят брат Джозеф във всички страни.

Да го прославим в’небето възнесен,днес враговете са жалки, безсилни.Той е застъпник пред Бога небесен,смъртта не може да го победи.