Book cover

Молитвата е копнеж на душа

Химни, 93


0:00 0:00
All Verses


1. Молитвата е копнеж на душа,искрено споделен, скрит огън,който във сърцата нитрепти възпламенен.

2. Молитвата е въздишкас’една отронена сълзас’очи отправени с’надеждакъм небето и Отца.

3. Молитвата е най-простата реч,детето що мълви,напев прекрасен, що лети далечв’небесни висини.

4. Молитвата е живот за духана Божите чеда,парола е пред прага на смъртта –в’небето води тя.

5. Молитвата е тих, каещ се глас,отвърнат от греха.А ангелите радват се,че той се моли от душа.

6. В’молитва сетиите са едно –и в’слово, и в’дела.И във общение са кроткоте с’Отца и със Сина.

7. Молитви звучат и във небеса.Застъпник е Духа.При трона на ОтцаИсус се моли за грешните чеда.

8. Ти, Който си Истинаи живот и път във светлина,Ти научи ни как със обичда се молим на Отца.