Book cover

В утрото на Милениума

Химни, 40


0:00 0:00
All Verses


1. В’утрото на Милениумазасия свещена зора.На светиите тя казва:Близо, близо е деня,близо, близо е деня.

2. И струят от извори вечниот жива светлина лъчинад сияещи от радостмощни, горди планини,мощни, горди планини.

3. Бързо бягат облаци мрачнии оттеглят се мъгли.Огънят небесен мракаи тъмата победи,и тъмата победи.

4. Дивната епоха, когатонад света ще цари покой,идва бързо и Израилще благослови пак Той,ще благослови пак Той.