Book cover

Гробът отворен потвърди

Химни, 121


0:00 0:00
All Verses


1. Гробът отворен потвърди –Последният и Първият възкръснал,болката победи.

2. Пазим и днес ний спомена –Исус оковите сломи,дъх Той пое, победи смъртта.

3. Носим в’сърцата си любовтаи с’благодарни сълзи днес нийпобеждаваме в’нас страха.