Book cover

Първа Коледа

Химни, 135


0:00 0:00
All Verses


1. Ангел благ възвести първа Коледана пастири бедни във нощта.Водеха те стада в’този късен час,да намерят подслон за тях в’студа.

Коледа, Коледа, Ноел, Ноел!Цар се роди на Израел!

2. Те видяха далеч заблестя звезда,озари в’миг цялата земя.Сипеше над света чудна светлина,ден и нощ тъй сияйна беше тя.

Коледа, Коледа, Ноел, Ноел!Цар се роди на Израел!