Book cover

Железният прът

Химни, 174


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Гледача Нефи в’дрени дни Бог видно озари – като железен прът видя той святите слова.

Пръта железен здраво дръж – ходи във светлина. Словата Божии вечни са, те водят в’пътя прав.

2. Съблазни дебнат ни сега навсякъде в’света, вървим в’опасност всеки час, в’мъгла и тъмнина.

Пръта железен здраво дръж – ходи във светлина. Словата Божии вечни са, те водят в’пътя прав.

3. Когато дебне ни беда и пътят ни е в’мрак, за пръта нека се държим с’молитва да вървим.

Пръта железен здраво дръж – ходи във светлина. Словата Божии вечни са, те водят в’пътя прав.

4. Така, ръка върху ръка, със песен на уста, по пътя нека продължим, докрай да устоим.

Пръта железен здраво дръж – ходи във светлина. Словата Божии вечни са, те водят в’пътя прав.

5. Да ходим все край този прът във праведния път и нека той ни отведе в’сияйното небе.

Пръта железен здраво дръж – ходи във светлина. Словата Божии вечни са, те водят в’пътя прав.