Book cover

Железният прът

Химни, 174


0:00 0:00
All Verses


1. Гледача Нефи в’дрени дниБог видно озари –като железен прът видятой святите слова.

Пръта железен здраво дръж –ходи във светлина.Словата Божии вечни са,те водят в’пътя прав.

2. Съблазни дебнат ни сеганавсякъде в’света,вървим в’опасност всеки час,в’мъгла и тъмнина.

Пръта железен здраво дръж –ходи във светлина.Словата Божии вечни са,те водят в’пътя прав.

3. Когато дебне ни бедаи пътят ни е в’мрак,за пръта нека се държимс’молитва да вървим.

Пръта железен здраво дръж –ходи във светлина.Словата Божии вечни са,те водят в’пътя прав.

4. Така, ръка върху ръка,със песен на уста,по пътя нека продължим,докрай да устоим.

Пръта железен здраво дръж –ходи във светлина.Словата Божии вечни са,те водят в’пътя прав.

5. Да ходим все край този прътвъв праведния пъти нека той ни отведев’сияйното небе.

Пръта железен здраво дръж –ходи във светлина.Словата Божии вечни са,те водят в’пътя прав.