Book cover

Гласът на Бога зазвуча

Химни, 11


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Гласът на Бога зазвуча отново над земята. Отстъпи мракът. Проговори Бог от небесата. Ликувайте – и живи, и вий мъртви, сте спасени. Щастливо утро засия във тези дни последни.

2. Вестители, с’Евангелието напред вървете. Да срещне славния ни Цар света вий подгответе. Осанна да запеят с’нас създанията земни – във най-великото амин, в’прославящите химни.