Book cover

Смело вървете в пътя свят

Химни, 78


0:00 0:00
All Verses


1. Смело напред във пътя святв’грижи, неволи и беди.На възкресението денятвечен живот ще ни дари,вечен живот ще ни дари.

2. Дебнат ни тук безброй злини.Но времето безспир лети.Исус отново ще се яви,в’слава сияйна ще блести,в’слава сияйна ще блести.

3. Бог ний славим от сърцев’радост, дори в’беди безброй.Исус над нас простира ръце:„В’Мен имате мир и покой,в’Мен имате мир и покой“.

4. Тук сме преследвани сегаот врагове нечестни, зли.Покой Иехова ни обеща,таз цел не ще се провали,таз цел не ще се провали.

5. Делото Божие вървибързо, стремително сега.Царството от последните дни –„камъкът“ ще изпълни света,„камъкът“ ще изпълни света.

6. Злобен, но слаб е Сатана,тронът на Бог – непоклатим.Пророчествата от древносттаса свят завет, неотменим,са свят завет, неотменим.

7. Почит за Бог и хвала!Ангели слизат тук сегада ни изпитат и възвестят:Господ спаси ни от греха,Господ спаси ни от греха.