Book cover

За небесна слава се трудим

Химни, 139


0:00 0:00
All Verses


1. За небесна слава се трудим,смело напред вървим.И оръжие свято, чисто,здраво във ръцете си държим.

Смело, напред вървим,към небето у дома.Там нас покой и радостчакат ни за вечността.

2. Ден след ден вървим към небето,гордо крачим към целта.Всяко дело праведно, славноводи ни по-близо до дома.

Смело, напред вървим,към небето у дома.Там нас покой и радостчакат ни за вечността.

3. Там събрани, благословени –скъпи Божии чеда –нашия Спасител и Господще прославяме за милостта.

Смело, напред вървим,към небето у дома.Там нас покой и радостчакат ни за вечността.