Book cover

Съзират очите ми дивна красота

Химни, 10


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Съзират очите ми дивна красота, изпъкват пред взора ми чудеса, щом на Ефрем летописа чета, божествено нови нещата са, божествено нови нещата са.

2. Донесоха ангели блага вест в’света, донесоха радост и мир за нас. Добрите вести ще ни утешат, душите във плен ще освободят, душите във плен ще освободят.

3. Овцете продадени пръснати във мрак оттатък далечните планини ще се завърнат в стадото пак да чакат и готвят сърцата си, да чакат и готвят сърцата си.

4. Във всички страни вредом по света сега Израил, измъчван и угнетен, ще чуе божите святи слова. Дошъл е избраният светъл ден, дошъл е избраният светъл ден.