Book cover

Старейшини на Израил

Химни, 195


0:00 0:00
All Verses


1. Старейшини на Израил, вървете сега,търсете навред праведните чеда.От планини, пустини и далечни странив’Сион доведете избраните вий.

О, сбогом, Вавилон,зове ни нас глас любимдалеч в’планините –там при Ефраим.

2. Богата жътва чака ни, а малко сме нийединни, сплотени напред да вървим.Сред плевели ний класовете да съберем,от робство и мъки да ги изведем.

О, сбогом, Вавилон,зове ни нас глас любимдалеч в’планините –там при Ефраим.

3. Да идем днес като Учителя в’древността,при бедните да занесем радостта.Със благата Му вест сърцата да озарим.В’Сион вечността ние ще наследим.

О, сбогом, Вавилон,зове ни нас глас любимдалеч в’планините –там при Ефраим.