Casgliad o hymnau newyddion

Casgliad o hymnau newyddion

Casgliad o hymnau newyddion ynghyd ag odlau ysbrydol, at Wasanaeth Saint y dyddiau diweddaf

Casgliad o hymnau newyddion, Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1849. First edition. 194 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Y boreu ddaeth, a’r niwl sy’n ffoi!

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Beth a welwyd yn y nefoedd

Words: John S. Davis

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

3.
O, gwyn fyd y dynion, sy’n ufyddhau ’nawr

Full credits not available

4.
Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd

Full credits not available

5.
O, deuwch i’r tir, lle d’wedodd yr Arglwydd

Full credits not available

6.
Diolchwn i’n Tad nefol

Full credits not available

7.
O, Arglwydd grasol, nertha ni

Full credits not available

8.
Mae’r gareg a dorwyd o’r mynydd

Full credits not available

9.
O frodyr, ffowch o Babilon

Full credits not available

10.
Dy Ysbryd, Arglwydd mawr

Full credits not available

11.
O, ddynion, pa’m aroswch?

Full credits not available

12.
Bendigedig fyddo’n Ceidwad

Full credits not available

13.
Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw

Full credits not available

14.
Mae Duw yn galw ’nawr

Full credits not available

15.
Moliannaf byth fy Nuw

Full credits not available

16.
Pa’m na chredwch ein tystiolaeth?

Full credits not available

17.
O, bechaduriaid, trowch mewn pryd

Full credits not available

18.
O, mor hardd fydd yr olygfa

Full credits not available

19.
Pa Dduw yn mhlith y duwiau

Full credits not available

20.
O Dad o’r nef, gwrandawa

Full credits not available

21.
Y dyddiau diweddaf a wawriodd

Full credits not available

22.
Fe addawodd Brenin nefoedd

Full credits not available

23.
Galara llwythau’r ddaear

Full credits not available

24.
Mae y deyrnas wedi dod

Full credits not available

25.
Dyma y cyfammod newydd

Full credits not available

26.
Tegwch bro, llawenydd daear

Full credits not available

27.
Ar ddiwedd dydd yr wyl

Full credits not available

28.
I fynydd Seion, O fy mhlant

Full credits not available

29.
Mae banerau’r nef yn chwarae

Full credits not available

30.
Gwir gariad mewn undeb, a chariad mewn gwres

Full credits not available

31.
Cydunwn, deulu Seion

Full credits not available

32.
Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor

Full credits not available

33.
Mae ufyddhau i eiriau Crist

Full credits not available

34.
Anwyl frodyr a chwiorydd

Full credits not available

35.
O, dewch yn lluoedd llon

Full credits not available

36.
O, mor hyfryd gweled brodyr

Full credits not available

37.
Ein Iesu âd ei drigfa wiw

Full credits not available

38.
Er i ni golli’r ddelw wiw

Full credits not available

39.
Ni gawn fyned maes o law

Full credits not available

40.
Fe ddadguddiodd Duw’r efengyl

Full credits not available

41.
Mae’n wir y gwywa llysiau’r haf

Full credits not available

42.
O, canwn fawl soniarus mwy

Full credits not available

43.
Canwn, frodyr a chwiorydd

Full credits not available

44.
Fel milwyr dewrion awn yn mlaen

Full credits not available

45.
Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun

Full credits not available

46.
Y mae cofio angeu’r Cyfiawn

Full credits not available

47.
O, mor hyfryd fydd yn Seion

Full credits not available

48.
Cymmanfa etto ddaeth i’n rhan

Full credits not available

49.
Amgylchiadau sydd yr galw

Full credits not available

50.
Dyma foreu Sabboth hyfryd

Full credits not available

51.
Dyma deyrnas a swyddogion

Full credits not available

52.
Gwyn fyd y rhai yn Iesu

Full credits not available

53.
Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi

Full credits not available

54.
Rhaid ymadael o’n cyfarfod

Full credits not available

55.
Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd

Full credits not available

56.
Frodyr anwyl a chwiorydd

Full credits not available

57.
Dyma Sabboth wedi’i dreulio

Full credits not available

58.
Dydd gorphwys etto i ni ddaeth

Full credits not available

59.
Mi wn fod efengyl yr Iesu

Full credits not available

60.
Dringaf drwy yr erlidigaeth

Full credits not available

61.
Paham tristâwn am farw’r Saint?

Full credits not available

62.
Pa’m wylwn am ein brodyr hoff

Full credits not available

63.
Am deyrnas Iesu boed ein llef

Full credits not available

64.
Dyma gyfleu newydd i ni

Full credits not available

65.
O, mor hyfryd gweled brodyr

Full credits not available

66.
Diolchwn beunydd am y fraint

Full credits not available

67.
Taer ydyw galwad Duw

Full credits not available

68.
Hoff gan natur yw galaru

Full credits not available

69.
Er cymmaint yw’r curo sydd gyda phob enwad

Full credits not available

70.
Wele, mor ddymunol yw

Full credits not available

71.
Dewch gyda mi; dewch gyda mi

Full credits not available

72.
Y Duw addola ereill

Full credits not available

73.
Yn iach! i bawb yn awr

Full credits not available

74.
O, deuwch allan ’nawr, medd Duw

Full credits not available

75.
Arglwydd, galw i dy winllan

Full credits not available

76.
Fe wawriodd y boreu—fe dorodd y dydd

Full credits not available

77.
Ewch i’r holl fyd, medd Iesu Grist

Full credits not available

78.
Yr efengyl a ddadguddia

Full credits not available

79.
Daeth yr awr i feibion Duw

Full credits not available

80.
Duw anfonodd Oen ei fynwes

Full credits not available

81.
Pan ddelo’r Saint oll adre’n nghyd

Full credits not available

82.
Rhyw foroedd didrai o gariad sy’n Iesu

Full credits not available

83.
Fe wawriodd hyfryd foreu

Full credits not available

84.
Ust! clywch air yr Arglwydd o’i santaidd breswylfod

Full credits not available

85.
Mor hyfryd yw cyfarfod

Full credits not available

86.
Fel dyddian Noah, felly ’nawr

Full credits not available

87.
Pan yn cofio am farwolaeth

Full credits not available

88.
Deuwch, holl drigolion daear

Full credits not available

89.
Ca’r saint am bob gorthrymder

Full credits not available

90.
Gwaith melys iawn yw moli’r Iôn

Full credits not available

91.
Daeth efengyl teyrnas nefoedd

Full credits not available

92.
Moliannus fyddo ein Duw ni

Full credits not available

93.
Dy deyrnas di, ein nefol Dad

Full credits not available

94.
Bydd, O Arglwydd, gyda’th weision

Full credits not available

95.
Llawer sydd yn gwrthwynebu

Full credits not available

96.
Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd

Full credits not available

97.
Arglwydd, ’madael mae dy weision

Full credits not available

98.
Ni, frodyr un galon, sydd yma yn nghyd

Full credits not available

99.
Yn mlaen, yn mlaen mi af

Full credits not available

100.
Yn mlaen mae’r Saint yn myned

Full credits not available

101.
Clodforaf fy Nhad nefol

Full credits not available

102.
Fe ddaw Michael yr archangel

Full credits not available

103.
Ni chwympa cariad ymaith byth

Full credits not available

104.
O Seion, pan feddyliwyf

Full credits not available

105.
Yn Seion bydd y Saint

Full credits not available

106.
Cawn ddechreu oedfa newydd

Full credits not available

107.
Clodforwn Dduw bob un

Full credits not available

108.
Ymnerthwn ynot ti, ein Duw

Full credits not available

109.
Mae’r boreu’n agosâu

Full credits not available

110.
Daeth Iesu Grist o’r nef

Full credits not available

111.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr

Full credits not available

112.
Yn awr mae Duw yn galw

Full credits not available

113.
Edrychwn ar yr Oen

Full credits not available

114.
Ffydd heb weithredoedd marw yw

Full credits not available

115.
Arglwydd, nertha di dy weision

Full credits not available

116.
Ya llwyr dinystrir Babilon

Full credits not available

117.
Fel tân sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw

Full credits not available

118.
Hoff yw cofio am farwolaeth

Full credits not available

119.
Duw a osododd yn ei dŷ

Full credits not available

120.
Arglwydd, edrych ar ein cynghor

Full credits not available

121.
Henffych i’r dydd, y dydd y daeth

Full credits not available

122.
O Dduw, mynega ’nawr i ni

Full credits not available

123.
O Dad, henuriaid eglwys Crist

Full credits not available

124.
O, Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr

Full credits not available

125.
Doed y Dyddanydd oddi fry

Full credits not available

126.
Gwrandawed nef a daear

Full credits not available

127.
Nid oes yma ond gorthrymder

Full credits not available

128.
Dwy law y diwyd wneir yn fras

Full credits not available

129.
Arglwydd, etto y dymunwn

Full credits not available

130.
Gwrandawed holl drigolion byd

Full credits not available

131.
O, Arglwydd, dyro i ni

Full credits not available

132.
Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd

Full credits not available

133.
Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd

Full credits not available

134.
Y doniau nefol, Arglwydd da

Full credits not available

135.
Y gareg fach a welodd Daniel, sydd

Full credits not available

136.
Edrychaf ’mlaen o hyd

Full credits not available

137.
Yn iach, yn iach! gyfeillion cu

Full credits not available

138.
Yn adrodd geiriau wyf o hyd

Full credits not available

139.
Fe gawn, fe gawn feddiannu gwlad

Full credits not available

140.
Fel hyn y d’wedodd Llywydd nen

Full credits not available

141.
Cyduned engyl nef

Full credits not available

142.
Daw, daw

Full credits not available

143.
Fe’n gwrandewir gan yr Arglwydd

Full credits not available

144.
Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un

Full credits not available

145.
Arglwydd, anfon y Dyddanydd

Full credits not available

146.
Am y newyddion da

Full credits not available

147.
Pa beth yw’r arwyddion sydd fry uwch ein pen?

Full credits not available

148.
Hyfryd ydyw hun y gweithiwr

Full credits not available

149.
Tyr’d, Ysbryd Glân, tyr’d lawr i’r oedfa hon

Full credits not available

150.
Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint

Full credits not available

151.
Efengyl Crist, a elo dros y llawr

Full credits not available

152.
Canwn yn hyfryd

Full credits not available

153.
Moliennwch Dduw, yr Arglwydd mawr

Full credits not available

154.
Bendithia ni, O Arglwydd

Full credits not available

155.
Cysura di, O Dad, dy blant

Full credits not available

156.
Beth yw’r alwad sydd trwy’r gwledydd?

Full credits not available

157.
Hoff yw trigo gyda’r Saint

Full credits not available

158.
“Er cof gwnewch hyn am danaf fi”

Full credits not available

159.
Gwlad dda sy’n aros pawb o’r Saint

Full credits not available

160.
Fe ddylid profi pob peth sydd

Full credits not available

161.
Edrychais i addewid Duw

Full credits not available

162.
Draw mae’r gamp, a draw mae’r goron

Full credits not available

163.
Ble mae’r wlad, a’i mwynhad

Full credits not available

164.
Daeth angel i waered i’r byd o’i lân drigfa

Full credits not available

165.
Derbyniwch ’nawr yr Ysbryd Glân

Full credits not available

166.
Clod fo i’r dyn gyfrinachodd â’r Arglwydd

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise to the Man

167.
Pwy sy’n meddu yr addewid

Full credits not available

168.
Arglwydd grasol, rho’th gynnorthwy

Full credits not available

169.
Yn llwyddo mae’r efengyl

Full credits not available

170.
Doed pawb sy’n ofnog, gwan, a thrist

Full credits not available

171.
Chwi, ie’nctyd mawr eich breintiau

Full credits not available

172.
Arglwydd grasol, rho dy Ysbryd

Full credits not available

173.
Dyma grefydd wedi ’i chael

Full credits not available

174.
Yr oedd Crist a’i apostolion

Full credits not available

175.
Melys ydyw geiriau’r nefoedd

Full credits not available

176.
Pwy yw’r un deg hon o’r anialwch sy’n teithio

Full credits not available

177.
Yn ffyddlawn fe fu Joseph

Full credits not available

178.
Ar làn y dwfr sefyll wnawn

Full credits not available

179.
Wele’th weision, Arglwydd grasol

Full credits not available

180.
Deuwch i’r deyrnas

Full credits not available

181.
Llwyddo wnelo’r fwyn efengyl

Full credits not available

182.
Llawer sydd o’th weision, Arglwydd

Full credits not available

183.
Daw yr amser pryd ceir gweled

Full credits not available

184.
Geiriau Duw sydd yn rhagori

Full credits not available

185.
O, frodyr a chwiorydd llon

Full credits not available

186.
Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion

Full credits not available

187.
Dyma destun newydd etto

Full credits not available

188.
Clod am grefydd yn ei sylwedd

Full credits not available

189.
Enaid gwerthfawr, tyr’d yn fuan

Full credits not available

190.
Sing praises, O brethren, and loudly rejoice

Full credits not available

191.
What was witness’d in the heavens?

Full credits not available

192.
O God, give strength to all thy Saints

Full credits not available

193.
Hark! ’tis Jehovah’s call

Full credits not available

194.
Praise God from whom all blessings flow

Full credits not available