Casgliad o hymnau

Casgliad o hymnau

Casgliad o Hymnau, Caniadau, ac Odlau Ysbrydol

Casgliad o hymnau, Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1849. 1852, 2nd Edition (last known). 575 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Y boreu ddaeth, a’r niwl sy’n ffoi!

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Beth a welwyd yn y nefoedd?

Words: John S. Davis

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

3.
O, gwyn fyd y dynion, sy’n ufyddhau ’nawr

Full credits not available

4.
Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd

Full credits not available

5.
O, deuwch i’r tir, lle d’wedodd yr Arglwydd

Full credits not available

6.
Diolchwn i’n Tad nefol

Full credits not available

7.
O, Arglwydd grasol, nertha ni

Full credits not available

8.
Mae’r gareg a dorwyd o’r mynydd

Full credits not available

9.
O frodyr, ffowch o Babilon

Full credits not available

10.
Dy Ysbryd, Arglwydd mawr

Full credits not available

11.
O, ddynion, pa’m aroswch?

Full credits not available

12.
Bendigedig fyddo’n Ceidwad

Full credits not available

13.
Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw

Full credits not available

14.
Mae Duw yn galw ’nawr

Full credits not available

15.
Moliannaf byth fy Nuw

Full credits not available

16.
Pa’m na chredwch ein tystiolaeth?

Full credits not available

17.
O, bechaduriaid, trowch mewn pryd

Full credits not available

18.
O, mor hardd fydd yr olygfa

Full credits not available

19.
Pa Dduw yn mhlith y duwiau

Full credits not available

20.
O Dad o’r nef, gwrandawa

Full credits not available

21.
Y dyddiau diweddaf a wawriodd

Full credits not available

22.
Fe addawodd Brenin nefoedd

Full credits not available

23.
Galara llwythau’r ddaear

Full credits not available

24.
Mae y deyrnas wedi dod

Full credits not available

25.
Dyma y cyfammod newydd

Full credits not available

26.
Tegwch bro, llawenydd daear

Full credits not available

27.
Ar ddiwedd dydd yr wyl

Full credits not available

28.
I fynydd Seion, O fy mhlant

Full credits not available

29.
Mae banerau’r nef yn chwarae

Full credits not available

30.
Gwir gariad mewn undeb, a chariad mewn gwres

Full credits not available

31.
Cydunwn, deulu Seion

Full credits not available

32.
Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor

Full credits not available

33.
Mae ufyddhau i eiriau Crist

Full credits not available

34.
Anwyl frodyr a chwiorydd

Full credits not available

35.
O, dewch yn lluoedd llon

Full credits not available

36.
Moliannwn oll ein Tad sydd fry

Full credits not available

37.
Ein Iesu âd ei drigfa wiw

Full credits not available

38.
Er i ni golli’r ddelw wiw

Full credits not available

39.
Ni gawn fyned maes o law

Full credits not available

40.
Fe ddadguddiodd Duw’r efengyl

Full credits not available

41.
Mae’n wir y gwywa llysiau’r haf

Full credits not available

42.
O, canwn fawl soniarus mwy

Full credits not available

43.
Canwn, frodyr a chwiorydd

Full credits not available

44.
Fel milwyr dewrion awn yn mlaen

Full credits not available

45.
Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun

Full credits not available

46.
Y mae cofio angeu’r Cyfiawn

Full credits not available

47.
O, mor hyfryd fydd yn Seion

Full credits not available

48.
Cymmanfa etto ddaeth i’n rhan

Full credits not available

49.
Amgylchiadau sydd yr galw

Full credits not available

50.
Dyma foreu Sabboth hyfryd

Full credits not available

51.
Dyma deyrnas a swyddogion

Full credits not available

52.
Gwyn fyd y rhai yn Iesu

Full credits not available

53.
Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi

Full credits not available

54.
Rhaid ymadael o’n cyfarfod

Full credits not available

55.
Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd

Full credits not available

56.
Frodyr anwyl a chwiorydd

Full credits not available

57.
Clywch hyfryd sain Efengyl hedd

Full credits not available

58.
Dydd gorphwys etto i ni ddaeth

Full credits not available

59.
Mi wn fod efengyl yr Iesu

Full credits not available

60.
Dringaf drwy yr erlidigaeth

Full credits not available

61.
Paham tristâwn am farw’r Saint?

Full credits not available

62.
Pa’m wylwn am ein brodyr hoff

Full credits not available

63.
Am deyrnas Iesu boed ein llef

Full credits not available

64.
Dyma gyfleu newydd i ni

Full credits not available

65.
O, mor hyfryd gweled brodyr

Full credits not available

66.
Diolchwn beunydd am y fraint

Full credits not available

67.
Taer ydyw galwad Duw

Full credits not available

68.
Hoff gan natur yw galaru

Full credits not available

69.
Er cymmaint yw’r curo sydd gyda phob enwad

Full credits not available

70.
Wele, mor ddymunol yw

Full credits not available

71.
Dewch gyda mi; dewch gyda mi

Full credits not available

72.
Y Duw addola ereill

Full credits not available

73.
Yn iach! i bawb yn awr

Full credits not available

74.
O, deuwch allan ’nawr, medd Duw

Full credits not available

75.
Arglwydd, galw i dy winllan

Full credits not available

76.
Fe wawriodd y boreu—fe dorodd y dydd

Full credits not available

77.
Ewch i’r holl fyd, medd Iesu Grist

Full credits not available

78.
Yr efengyl a ddadguddia

Full credits not available

79.
Daeth yr awr i feibion Duw

Full credits not available

80.
Un yw’r ffordd i dir y bywyd

Full credits not available

81.
Pan ddelo’r Saint oll adre’n nghyd

Full credits not available

82.
Rhyw foroedd didrai o gariad sy’n Iesu

Full credits not available

83.
Fe wawriodd hyfryd foreu

Full credits not available

84.
Ust! clywch air yr Arglwydd o’i santaidd breswylfod

Full credits not available

85.
Mor hyfryd yw cyfarfod

Full credits not available

86.
Fel dyddian Noah, felly ’nawr

Full credits not available

87.
Pan yn cofio am farwolaeth

Full credits not available

88.
Deuwch, holl drigolion daear

Full credits not available

89.
Ca’r saint am bob gorthrymder

Full credits not available

90.
Gwaith melys iawn yw moli’r Iôn

Full credits not available

91.
Daeth efengyl teyrnas nefoedd

Full credits not available

92.
Moliannus fyddo ein Duw ni

Full credits not available

93.
Dy deyrnas di, ein nefol Dad

Full credits not available

94.
Bydd, O Arglwydd, gyda’th weision

Full credits not available

95.
Llawer sydd yn gwrthwynebu

Full credits not available

96.
Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd

Full credits not available

97.
Arglwydd, ’madael mae dy weision

Full credits not available

98.
O Saint, dyma gysur—cael dyfod ynghyd

Full credits not available

99.
Yn mlaen, yn mlaen mi af

Full credits not available

100.
Yn mlaen mae’r Saint yn myned

Full credits not available

101.
Clodforaf fy Nhad nefol

Full credits not available

102.
Fe ddaw Michael yr archangel

Full credits not available

103.
Ni chwympa cariad ymaith byth

Full credits not available

104.
O Seion, pan feddyliwyf

Full credits not available

105.
Yn Seion bydd y Saint

Full credits not available

106.
Cawn ddechreu oedfa newydd

Full credits not available

107.
Clodforwn Dduw bob un

Full credits not available

108.
Ymnerthwn ynot ti, ein Duw

Full credits not available

109.
Mae’r boreu’n agosâu

Full credits not available

110.
Daeth Iesu Grist o’r nef

Full credits not available

111.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr

Full credits not available

112.
Yn awr mae Duw yn galw

Full credits not available

113.
Edrychwn ar yr Oen

Full credits not available

114.
Ffydd heb weithredoedd marw yw

Full credits not available

115.
Arglwydd, nertha di dy weision

Full credits not available

116.
Ya llwyr dinystrir Babilon

Full credits not available

117.
Fel tân sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw

Full credits not available

118.
Hoff yw cofio am farwolaeth

Full credits not available

119.
Duw a osododd yn ei dŷ

Full credits not available

120.
Arglwydd, edrych ar ein cynghor

Full credits not available

121.
Henffych i’r dydd, y dydd y daeth

Full credits not available

122.
O Dduw, mynega ’nawr i ni

Full credits not available

123.
O Dad, henuriaid eglwys Crist

Full credits not available

124.
O, Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr

Full credits not available

125.
Doed y Dyddanydd oddi fry

Full credits not available

126.
Gwrandawed nef a daear

Full credits not available

127.
Nid oes yma ond gorthrymder

Full credits not available

128.
Dwy law y diwyd wneir yn fras

Full credits not available

129.
Arglwydd, etto y dymunwn

Full credits not available

130.
Gwrandawed holl drigolion byd

Full credits not available

131.
O, Arglwydd, dyro i ni

Full credits not available

132.
Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd

Full credits not available

133.
Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd

Full credits not available

134.
Y doniau nefol, Arglwydd da

Full credits not available

135.
Y gareg fach a welodd Daniel, sydd

Full credits not available

136.
Edrychaf ’mlaen o hyd

Full credits not available

137.
Yn iach, yn iach! gyfeillion cu

Full credits not available

138.
Yn adrodd geiriau wyf o hyd

Full credits not available

139.
Fe gawn, fe gawn feddiannu gwlad

Full credits not available

140.
Fel hyn dywedodd Llywydd nen

Full credits not available

141.
Cyduned engyl nef

Full credits not available

142.
Daw, daw

Full credits not available

143.
Fe’n gwrandewir gan yr Arglwydd

Full credits not available

144.
Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un

Full credits not available

145.
Arglwydd, anfon y Dyddanydd

Full credits not available

146.
Am y newyddion da

Full credits not available

147.
Pa beth yw’r arwyddion sydd fry uwch ein pen?

Full credits not available

148.
Hyfryd ydyw hun y gweithiwr

Full credits not available

149.
Tyr’d, Ysbryd Glân, tyr’d lawr i’r oedfa hon

Full credits not available

150.
Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint

Full credits not available

151.
Efengyl Crist, a elo dros y llawr

Full credits not available

152.
Canwn yn hyfryd

Full credits not available

153.
Moliennwch Dduw, yr Arglwydd mawr

Full credits not available

154.
Bendithia ni, O Arglwydd

Full credits not available

155.
Cysura di, O Dad, dy blant

Full credits not available

156.
Beth yw’r alwad sydd trwy’r gwledydd?

Full credits not available

157.
Hoff yw trigo gyda’r Saint

Full credits not available

158.
“Er cof gwnewch hyn am danaf fi”

Full credits not available

159.
Gwlad dda sy’n aros pawb o’r Saint

Full credits not available

160.
Fe ddylid profi pob peth sydd

Full credits not available

161.
Edrychais i addewid Duw

Full credits not available

162.
Draw mae’r gamp, a draw mae’r goron

Full credits not available

163.
Ble mae’r wlad, a’i mwynhad

Full credits not available

164.
Daeth angel i waered i’r byd o’i lân drigfa

Full credits not available

165.
Derbyniwch ’nawr yr Ysbryd Glân

Full credits not available

166.
Clod fo i’r dyn gyfrinachodd â’r Arglwydd

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise to the Man

167.
Pwy sy’n meddu yr addewid

Full credits not available

168.
Arglwydd grasol, rho’th gynnorthwy

Full credits not available

169.
Yn llwyddo mae’r efengyl

Full credits not available

170.
Doed pawb sy’n ofnog, gwan, a thrist

Full credits not available

171.
Chwi, ie’nctyd mawr eich breintiau

Full credits not available

172.
Arglwydd grasol, rho dy Ysbryd

Full credits not available

173.
Dyma grefydd wedi ’i chael

Full credits not available

174.
Yr oedd Crist a’i apostolion

Full credits not available

175.
Melys ydyw geiriau’r nefoedd

Full credits not available

176.
Pwy yw’r un deg hon o’r anialwch sy’n teithio

Full credits not available

177.
Yn ffyddlawn fe fu Joseph

Full credits not available

178.
Ar làn y dwfr sefyll wnawn

Full credits not available

179.
Wele’th weision, Arglwydd grasol

Full credits not available

180.
Deuwch i’r deyrnas

Full credits not available

181.
Llwyddo wnelo’r fwyn efengyl

Full credits not available

182.
Llawer sydd o’th weision, Arglwydd

Full credits not available

183.
Daw yr amser pryd ceir gweled

Full credits not available

184.
Geiriau Duw sydd yn rhagori

Full credits not available

185.
O, frodyr a chwiorydd llon

Full credits not available

186.
Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion

Full credits not available

187.
Dyma destun newydd etto

Full credits not available

188.
Clod am grefydd yn ei sylwedd

Full credits not available

189.
Enaid gwerthfawr, tyr’d yn fuan

Full credits not available

190.
I ba ddyben ein herlidir

Full credits not available

191.
Pwy sy’n preswylio ’nawr

Full credits not available

192.
Mae llais o’r Ne’n cyhoeddi ma’s

Full credits not available

193.
Pan fo’r haint yn medi’r gwledydd

Full credits not available

194.
O eilia gân, fy enaid

Full credits not available

195.
Holl bleidwyr Iesu gwiw

Full credits not available

196.
Cyfeillion sy’n anwyl, a cheraint sy’n agos

Full credits not available

197.
Atom daeth efengyl Crist

Full credits not available

198.
Meib y cystudd, mewn llawenydd

Full credits not available

199.
Deuwch, codwch, blant yr Arglwydd

Full credits not available

200.
Boed llwyddiant pur i eglwys Crist

Full credits not available

201.
Nid rhyfedd fod cymmaint o erlid

Full credits not available

202.
Er im’ chwilio am flynyddau

Full credits not available

203.
Pa bryd

Full credits not available

204.
Am waredigaeth codir llef

Full credits not available

205.
Dan orthrymder mawr y gelyn

Full credits not available

206.
Boed y briodas hon, O Dduw

Full credits not available

207.
Paul a Phedr, a’u cyd-frodyr

Full credits not available

208.
Pob cywir galon, ’nawr neshewch

Full credits not available

209.
Y Gair Doethineb roddwyd

Full credits not available

210.
Wele, mynydd tŷ yr Arglwydd

Full credits not available

211.
I Daniel dadguddiodd yr Arglwydd y deyrnas

Full credits not available

212.
I’r unig ddyrchafedig Dduw

Full credits not available

213.
I’r seintiau y rhoddir tystiolaeth yr Ysbryd

Full credits not available

214.
Diolch byth i Dduw y duwiau

Full credits not available

215.
Ffarwel i Babilon

Full credits not available

216.
Er cymmaint yw’r gwawd a’r cam-gyhuddiadau

Full credits not available

217.
Henffych i’r dydd, am dano bydd

Full credits not available

218.
Moliennwch Dduw, ffynnonell llad

Full credits not available

219.
Pan adeilader Seion

Full credits not available

220.
Gwynn fyd rhai pur o galon

Full credits not available

221.
Dewch, dewch, O saint, gadawn ein gwlad ar ol

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

222.
I Seion, hyfryd wlad, ein Tad, O dwg

Full credits not available

223.
O, erglyw di, O Arglwydd da

Full credits not available

224.
Adref, adref, saint yr Arglwydd

Full credits not available

225.
Tyred, tyred i’r ddiangfa

Words: Richard Smyth

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

226.
Mi ganaf hoenus gainc

Full credits not available

227.
O, fy enaid, paid a thewi

Full credits not available

228.
Cymdeithas hoffus hyfryd

Full credits not available

229.
Yn enw’r Cyfryngwr sydd fry yn eirioli

Full credits not available

230.
Dechreuwn ein cymmanfa

Full credits not available

231.
Boed y cynghorion gawsom

Full credits not available

232.
’Nawr wrth derfynu’r ysgol hon

Full credits not available

233.
Yr angel ddaeth o’r nef i lawr

Full credits not available

234.
Clodforaf byth fy Nuw

Full credits not available

235.
Wrth ymadael y diolchwn

Full credits not available

236.
Nid yw holl gynlluniau dynion

Full credits not available

237.
Mor felys yw gwas’naethu

Full credits not available

238.
Gau-grefydd sydd ar gwympo

Full credits not available

239.
Teyrnas Iesu a sefydlwyd

Full credits not available

240.
Yn Seion fe ddyrchefir

Full credits not available

241.
Beth a glywsom yma heddyw?

Full credits not available

242.
O, Arglwydd, rho dy Ysbryd

Full credits not available

243.
Chwychwi yr anufyddion

Full credits not available

244.
Mae’r saint yn myn’d o Babel

Full credits not available

245.
Pa’m casêir ni gan rieni?

Full credits not available

246.
Er gwawd a dirmyg hyd a’i boen

Full credits not available

247.
Rhybyddion dwys i ddynion roed

Full credits not available

248.
Eheded eich meddwl ar gerbyd melltenawl

Full credits not available

249.
Aed sain efengyl hedd

Words: Samuel Roberts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Let the sound of the gospel of peace go

250.
Amynedd mawr sy’n anghenrhaid

Full credits not available

251.
Mae amser dedwydd yn nesâu

Full credits not available

252.
O, fel cyflyma blwyddi’n hoes

Full credits not available

253.
I ddyffryn y mynyddoedd

Full credits not available

254.
Pa galon na theimla wrth weled y byd

Full credits not available

255.
Dyro’th Ysbryd i dy weision

Full credits not available

256.
Wrandawyr hoff, beth dd’wedwch ’nawr

Full credits not available

257.
Cyduned pawb o’r teulu

Full credits not available

258.
Yn mlaen yn wir mi âf

Full credits not available

259.
Anwyl saint, ni glywsom heddyw

Full credits not available

260.
Y gostyngedig ddyn

Full credits not available

261.
Cyduned pob rhyw frawd a chwaer

Full credits not available

262.
Nid crefydd wael o drefniad dyn

Full credits not available

263.
I Babilon, ffarwel wnawn roi

Full credits not available

264.
Gwyn fyd y gwr a geidw’r Gair

Full credits not available

265.
Coronau chwêg fydd draw

Full credits not available

266.
Trwy rwystrau fyrdd yn mlaen yr awn

Full credits not available

267.
Llwybr cul yw ffordd y bywyd

Full credits not available

268.
Cyfoded pawb ci ben i’r làn

Full credits not available

269.
Dos rhagot, Seion, dringa fry

Full credits not available

270.
O Dduw, rho im’ dy Ysbryd

Full credits not available

271.
Ymadael ’rym, O Arglwydd mawr

Full credits not available

272.
Ein Duw a’n tirion awdwr hedd

Full credits not available

273.
Dan dy fendith wrth ymadael

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

274.
O, Arglwydd nef a daear lawr

Full credits not available

275.
Er cystal yw cyfarfod

Full credits not available

276.
Duw, cyflawna dy addewid

Full credits not available

277.
Rhaid ymadael unwaith etto

Full credits not available

278.
Arglwydd grasol a thrugarog

Full credits not available

279.
Y dedwydd ddydd a ddaeth i ben

Full credits not available

280.
Ymdrechaf ymdrech deg

Full credits not available

281.
Oni chlywsoch? oni chlywsoch?

Full credits not available

282.
Yn frenin daear, mawr ei lwydd

Full credits not available

283.
O, mor hyfryd gan y gweision

Full credits not available

284.
’Rwy’n canu mewn gorthrymder

Full credits not available

285.
Y gynnadledd hon genedlo

Full credits not available

286.
Yn awr gorthrymder gawn

Full credits not available

287.
Wele’r gogoniant mawr a fedd

Full credits not available

288.
Mewn dyrys anial fyd

Full credits not available

289.
Molwch yr Arglwydd

Full credits not available

290.
Melys ganu fydd yn Seion

Full credits not available

291.
Byw, byw

Full credits not available

292.
O, hyfryd amser ddaw

Full credits not available

293.
Ar fyr daw dydd yr Arglwydd

Full credits not available

294.
Pan adeiladir Seion wiw

Full credits not available

295.
Ioan glywodd lef o’r nefoedd

Full credits not available

296.
Braint, braint

Full credits not available

297.
Am dori gorchymyn y nef

Full credits not available

298.
Mor hyfryd fydd cyfarfod

Full credits not available

299.
O Dduw, gwrandawa’n hwyrol gân

Full credits not available

300.
Boreuol fawl i Dduw

Full credits not available

301.
Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd

Full credits not available

302.
Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw

Full credits not available

303.
O Dad, cyfrana’th hedd

Full credits not available

304.
Fy ysbryd egwan, llawenha

Full credits not available

305.
Yma ’rwy’n hiraethus brudd

Full credits not available

306.
Ai Efengyl Iesu mawr

Full credits not available

307.
Yr offeiriadaeth fawr o’r nef

Full credits not available

308.
Gwisgwch oll eich gwisgoedd gwynion

Full credits not available

309.
Bu’r saint mewn cystudd mawr

Full credits not available

310.
O Seion cenadon fy Nuw

Full credits not available

311.
Nid yw cysuron Babilon

Full credits not available

312.
Fel llong fach ar y môr

Full credits not available

313.
’Rwy’n gweddio o hyd

Full credits not available

314.
O ffowch, chwi saint ein Duw

Full credits not available

315.
Mor hyfryd fydd byw

Full credits not available

316.
Ein gorchwyl yw ’mado â’n gwlad

Full credits not available

317.
Mor fuddiol yw y gair a ddaeth

Full credits not available

318.
Henffych i’r amser da sy’n dod

Full credits not available

319.
Mae’r dyfroedd yn y bedydd mâd

Full credits not available

320.
Dyma ffydd y gwir gyfammod

Full credits not available

321.
Ordeiniwyd ordinhadau

Full credits not available

322.
Ar foreu’r Jubili

Full credits not available

323.
Mae egwyddorion pur y saint

Full credits not available

324.
Pwy â i fynydd Seion Duw

Full credits not available

325.
Fy mhlant, byddwch ffyddlon tra b’och ar y llawr

Full credits not available

326.
O, am undeb a ffyddlondeb

Full credits not available

327.
Gair Duw sydd wir safadwy oll

Full credits not available

328.
Mae, mae

Full credits not available

329.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr

Full credits not available

330.
Er fod y saint ar hyn o bryd

Full credits not available

331.
Trwy gadw y cynghorion cu

Full credits not available

332.
Beth yw’r swn a’r synu sydd

Full credits not available

333.
Rho dy Ysbryd, Arglwydd cu

Full credits not available

334.
Dim ond taith o bererindod

Full credits not available

335.
O, mor deg yw gweled brodyr

Full credits not available

336.
Cawn, cawn gymdeithas gu

Full credits not available

337.
Gwelodd Ioan angel dysclaer

Full credits not available

338.
Plant ydym etto dan ein hoed

Full credits not available

339.
Gan fod yr Efengyl bur

Full credits not available

340.
Mor hyfryd meddwl am y Gwr

Full credits not available

341.
Llwyddiant i’r efengyl nefol

Full credits not available

342.
Gorch’mynodd Iesu Grist, ein Pen

Full credits not available

343.
Ceisiwch y deyrnas

Full credits not available

344.
Cyd-roddwn fawl i’n Harglwydd glân

Full credits not available

345.
Bum heb Dduw o fewn y byd

Full credits not available

346.
Pe llefarwn â thafodau

Full credits not available

347.
Efengyl Mab Duw, di-newid byth yw

Full credits not available

348.
Cariad sydd yn hir-ymaros

Full credits not available

349.
Y boreu a aeth heibio

Full credits not available

350.
Cariad a odde’n ymarhous

Full credits not available

351.
Molwch yr Arglwydd

Full credits not available

352.
Y cariad sydd yn cuddio

Full credits not available

353.
Ehedeg mae’r efengyl fwyn

Full credits not available

354.
Cariad brawdol yma boed

Full credits not available

355.
Diolch byth i Dduw y nefoedd

Full credits not available

356.
Seion sy’n ben dinasoedd byd

Full credits not available

357.
Tydi’r anfeidrol bythol Bôr

Full credits not available

358.
Am ddydd yr iachawdwriaeth ddrud

Full credits not available

359.
Yr holl brophwydi gynt a fu

Full credits not available

360.
Cenedloedd lluoedd llawr

Full credits not available

361.
Gwel, y blin bererin draw

Full credits not available

362.
Dy allu mawr anfeidrol Iôr

Full credits not available

363.
Blant y cwymp, golledig lu

Full credits not available

364.
Dewch, saint, yn llon, dan ganu ’nghyd

Full credits not available

365.
Moliant; i Ti, O Geidwad Israel, boed moliant tragywydd

Full credits not available

366.
Ar daith yr wyf i’r wlad

Full credits not available

367.
O molwn bawb ein dwyfol Iôr

Full credits not available

368.
I saint, da yw ymdrechu

Full credits not available

369.
Daeth galwadau’r fwyn Efengyl

Full credits not available

370.
O’r olwg hyfryd gawn cyn hir

Full credits not available

371.
Diolchaf it’, O Dduw, mewn seinber gân

Full credits not available

372.
Duw sy’n galw’n uchel heddyw

Full credits not available

373.
Chwi deulu dae’r yn hy

Full credits not available

374.
O’u blin gaethiwed, clyw, O Dad

Full credits not available

375.
Croes i ddych’mygion cnawdol dyn

Full credits not available

376.
O, cyfod ’nawr, yr enaid trist

Full credits not available

377.
Ysbryd cariad a brawdgarwch

Full credits not available

378.
Efengyl teyrnas nefoedd

Full credits not available

379.
Efengyl, hed yn awr

Full credits not available

380.
Efengyl y deyrnas sydd addas i ni

Full credits not available

381.
Anwylaf Dad, O llwydda di

Full credits not available

382.
O, nefol Dad, rho nerth i ni

Full credits not available

383.
Yr efengyl hon ehedo

Full credits not available

384.
Y gareg a dorwyd o’r mynydd

Full credits not available

385.
Efengyl teyrnas nef

Full credits not available

386.
O, erglyw fy ngweddi, fy Arglwydd a’m Duw

Full credits not available

387.
Arglwydd, llwydda dy efengyl

Full credits not available

388.
Yr efengyl am y deyrnas

Full credits not available

389.
Hoff galw sylw pawb o’r saint

Full credits not available

390.
Fy nerth sydd yn fy Nuw

Full credits not available

391.
Yr Ysbryd santaidd oddi fry

Full credits not available

392.
Pwy yw hon a ddaeth i waered

Full credits not available

393.
Pob pechod sydd barod i’m dilyn trwy’r byd

Full credits not available

394.
Na wylwch am danaf, O Seion

Full credits not available

395.
Pa beth yw’r cynhwrf enbyd sydd

Full credits not available

396.
Boed llwydd i deyrnas nefoedd

Full credits not available

397.
O cofiwn bawb yn awr

Full credits not available

398.
Aed teyrnas nef yn mlaen o hyd

Full credits not available

399.
Llawenydd Joseph oedd yn fawr

Full credits not available

400.
Hiraethus y’m o awr i awr

Full credits not available

401.
Draw mae bloeddio buddugoliaeth

Full credits not available

402.
O bobloedd daear, daeth eich awr

Full credits not available

403.
Tyred, Arglwydd, ar y cwmwl

Full credits not available

404.
Pan oeddem yn eglwysi’r byd

Full credits not available

405.
Mi weddiaf heb baid

Full credits not available

406.
O boed y saint i gyd ar dân

Full credits not available

407.
Mae’r deyrnas wedi dod

Full credits not available

408.
Llawer sydd o ffyrdd gan ddynion

Full credits not available

409.
Drigolion dae’r a nefoedd fry

Full credits not available

410.
Seintiau llon, clywch fy llef

Full credits not available

411.
Efengyl ein Duw

Full credits not available

412.
’Nol byw a bod yn Mabel cy’d

Full credits not available

413.
Pa beth yw’r sôn y sydd

Full credits not available

414.
O dewch o Babilon

Full credits not available

415.
Rhoddwn ogoniant

Full credits not available

416.
O Dduw, rho in’ dy Ysbryd Glân

Full credits not available

417.
I deyrnas nef derbyniwyd ni

Full credits not available

418.
Seiniwn fawl i’r Arglwydd Dduw

Full credits not available

419.
Draw, draw mewn broydd pell

Full credits not available

420.
Mae cysur i’w gael

Full credits not available

421.
Fy nhafod, dadgan

Full credits not available

422.
Ni wnaeth Duw erioed weithredoedd

Full credits not available

423.
I ti, O Dad, i ti yn wir

Full credits not available

424.
Ni ganwn fuddugoliaeth draw

Full credits not available

425.
I Seion wlad, pa bryd caf fyn’d

Full credits not available

426.
Dywedwyd llawer am yr Oen

Full credits not available

427.
Y seintiau ffyddlon sydd

Full credits not available

428.
Mae Duw yn galw’i saint i Seion

Full credits not available

429.
Clywch, mae’r gwylwyr yn galw

Full credits not available

430.
Anrhydedd mawr i ni, rai gwael

Full credits not available

431.
Mor gyflym mae’r gwirionedd

Full credits not available

432.
O byddwn ffyddlawn, seintiau gwiw

Full credits not available

433.
Ni awn o dòn i dòn

Full credits not available

434.
O mor ddymunol

Full credits not available

435.
Pwy yw’r rhai’n sy’n efengylu

Full credits not available

436.
Duw, trwy allu cynnal mae

Full credits not available

437.
O, na lesgêwch, chwi weision Duw

Full credits not available

438.
Draw, draw yn y dyffrynoedd pell

Full credits not available

439.
Mi wnaf filwrio mwy

Full credits not available

440.
Yn erbyn brodyr gau

Full credits not available

441.
Diolch ddylem bob rhyw awr

Full credits not available

442.
I Seion, saint ffyddlon, dewch, dewch yn gytun

Full credits not available

443.
I Luniwr pob daioni

Full credits not available

444.
Rhown fawl byth byth i’r anwyl Dduw

Full credits not available

445.
O Babilon, hiraethus wyf

Full credits not available

446.
Blodeuyn iraidd, hardd ei wawr

Full credits not available

447.
Gwyn fyd y meirw sydd yn Nghrist

Full credits not available

448.
Haul, lloer, a sêr ynt yn gytun

Full credits not available

449.
Dewch, dewch

Full credits not available

450.
Tyr’d, Ysbryd grasol, oddi fry

Full credits not available

451.
Yn mlaen yr awn yn ddewr o hyd

Full credits not available

452.
Nyni yw’r bobl ddewraf sydd

Full credits not available

453.
Ein Tad, yr hwn wyt yn y nef

Full credits not available

454.
Pa beth yw’r cynhwrf mawr y sydd

Full credits not available

455.
Chwi, fodau brau, na rowch eich bryd

Full credits not available

456.
O Babilon, dy fawredd oll

Full credits not available

457.
Mawr, mawr

Full credits not available

458.
Cenedloedd y byd sy’n gwawdio’n drahaus

Full credits not available

459.
Am Seion, fy nghân yn felys a fydd

Full credits not available

460.
Rhyfeddu ’rwyf o hyd

Full credits not available

461.
’Rwy’n hiraethu am fyn’d adref

Full credits not available

462.
Er fod fy ngwedd yn wael

Full credits not available

463.
Cynlluniwyd ffordd gan Dduw ei hun

Full credits not available

464.
Am Grist o’r nef a’i farwol glwy’

Full credits not available

465.
Pan gaffo’r saint feddiannu’r wlad

Full credits not available

466.
Daeth yr awr i ni’n llon

Full credits not available

467.
Paham terfysga pobloedd byd

Full credits not available

468.
Minnau osodais ’nawr, medd Duw

Full credits not available

469.
Dewch, O dewch i Seion fynydd

Full credits not available

470.
A all y fraich a wnaeth bob dim

Words: Isaac Watts; William Cameron

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Hast thou not known

471.
Y saint, y saint! yr addfwyn saint

Full credits not available

472.
Brysio ’rym i gwpla’n gwaith

Full credits not available

473.
Fe welir tŷ’r Arglwydd yn uchel

Full credits not available

474.
Tydi’r Hwn addawaist i dderbyn yn wiw

Full credits not available

475.
Rhyw wledd fawr ddanteithiol arlwyir i’r cyfiawn

Full credits not available

476.
Cyn tywallt Duw ei lid

Full credits not available

477.
Pêr sain ganiadau fydd

Full credits not available

478.
Daw’r Iesu etto’i lawr

Full credits not available

479.
Rhown i’r Arglwydd

Full credits not available

480.
Cafwyd etto yr efengyl

Full credits not available

481.
Hoff saint, sy’n y dyddiau diweddaf yn byw

Full credits not available

482.
Yr ydwyf wedi blino’n llwyr

Full credits not available

483.
O Seion, y mae hiraeth

Full credits not available

484.
Mor hyfryd yw gorch’mynion pur y Nef

Full credits not available

485.
Pwy welaf yn dod o gystudd hen Babel

Full credits not available

486.
Mae Duw yn galw’i eiddo’i hun

Full credits not available

487.
O Seion, am danat mae synu

Full credits not available

488.
O frodyr, llawenhawn

Full credits not available

489.
O Dduw, rho ysbryd gweddi

Full credits not available

490.
O Dad ein Harglwydd Iesu Grist

Full credits not available

491.
Yr oedd ein cyntefig frodyr

Full credits not available

492.
Gwel, Seion, hardd ddinas cyfarfod y saint

Full credits not available

493.
O, Arglwydd, rho dy Ysbryd Glân

Full credits not available

494.
Bu t’wyllwch yn gorchuddio’r llawr

Full credits not available

495.
Pwy welaf dan ormes yn wylo

Full credits not available

496.
Fy Nuw a’m cadwo’n wastad

Full credits not available

497.
Dewch, pwy a ddaw i fynydd Seion Duw

Full credits not available

498.
Dewch ataf, O deuwch, lle mae’r meirw yn Nuw

Full credits not available

499.
O! hyfryd fydd gwel’d y rhai ffyddlon

Full credits not available

500.
Mor hardd yn y Dyffryn fydd Teml ein Duw

Full credits not available

501.
Wrth reol bur efengyl Duw

Full credits not available

502.
Boed ein cyfiawnder ni yn fwy

Full credits not available

503.
Mae gwlad dda yn Seion, saint

Full credits not available

504.
Fy enaid, cân; rho fawl i Dduw

Full credits not available

505.
Hiraethais am y gwir

Full credits not available