Psalmer og aandelige Sange

Psalmer og aandelige Sange

Psalmer og aandelige Sange, til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige i Skandinavien

Psalmer og aandelige Sange, Danish.
Copenhagen, Denmark. John Van Cott.
1853. First edition. 172 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

2.
Fryd Dig, o Jord! see Herren vil

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

3.
Nu Zions Banner svinger

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

4.
Stor Herren er, og godt hans Priis

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

5.
Kom alle Zions Sønner

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue!

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

8.
Vær trøstig Zion, Jesu Brud

Full credits not available

9.
Vaagn op! hør Røsten lyder

Full credits not available

10.
Nu Ephrams Vægtre raaber

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

11.
I Vintertidens kolde Nat

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

12.
Fryder Eder, Zions Sønner

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

13.
Evighedspagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

14.
Nu Zions Sol paany opgaaer

Full credits not available

15.
I Christo er Lyset oprunden

Words: Johan A. Ahmanson

Music: N/A (words only)

16.
See Morgenstjernens Straalers Glands

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

17.
Den elvte Times Viingaardsmænd

Full credits not available

18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

20.
O hører dog Basunens Stemme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

21.
Fra Deseret den Honningbi

Full credits not available

22.
Saa underfuldt et Værk er bragt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

24.
Et frydefuldt Budskab lyder nu

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

[25].
Hører Jordens Stammer, Slægter

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

[26].
Herrens Øjerning nu paa Jorden fremmes

Full credits not available

27.
O hører! I Slægter paa Jorden et Ord

Full credits not available

28.
Brudte er nu Mørkets Lænker

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

29.
See Guds Rige nu frembryder!

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

31.
Sidste Dags Værket Gud nu begynder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

32.
Saa endtes da de mørke Aar

Full credits not available

33.
Atter paa Jorden, Sandheds-Lyset straaler

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

34.
De lette Bud i Skibe med Rør

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

35.
Guds Rige lig det Senopskorn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

36.
Nu i Fryd — Glad udbryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

37.
Nu Morgenstjernen tindrer klart

Full credits not available

38.
O, herlige Dage oprunden der er

Full credits not available

39.
Salems Konges Præstedømme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

40.
Atter kraftig saltes Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

41.
Kjerlighedens ømme Røst

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

42.
O hør! O hør I Folk paa Jord

Full credits not available

43.
Fra sit Ansigt Herren sendte

Full credits not available

44.
O skjønne Lys fra Himlens Trone

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

45.
Nu kom der Bud ved Engle-Chor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

46.
Gud Jehovas blide Røst

Full credits not available

47.
Nu Efraims Vægtre de stande paa Vagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

48.
Nu Zion skal sejre saa Budskabet lød

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

49.
See Israels Hyrder samler Jesu Farr

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

50.
Tidens Fyldes Huusholdning oprettes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

51.
Den Mormonmand foragtet er paa Jord

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

52.
Besku dog Folkets broged Brimmel

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

53.
O see vor Moder „Jorden“ i sin Vaande

Full credits not available

54.
Fra Lysets Region kom Guds Engel „Moroni“

Full credits not available

55.
Før Jorden frem af Chaos sprang

Full credits not available

Trans.: J. J. M. Bohn

56.
Profeten Josef Smith han var

Full credits not available

57.
Lover Gud med Jubelsang!

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

58.
Nu Zion beredes! Saa Budskabet lød

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud!

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

61.
Vor Røst vi opløste, om Budskab fra Zion

Full credits not available

62.
Jesus en Frelser, det herlige Navn

Full credits not available

63.
Kom alle I Guds Mænd, som bar annammet Magten

Words: T. Davenport

Music: N/A (words only)

64.
Nu Rachel hun standser sin Klage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

65.
Velkommen vær, velkommen vær

Full credits not available

66.
Kom gaae med mig! kom gaae med mig!

Full credits not available

67.
Fra Grønlands hvide Bjerge

Words: Heber

Music: N/A (words only)

68.
Kom Israels Ældste! forenet med mig

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A (words only)

69.
Langt borte fra den Taagesky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

71.
Hvad er det for et dejligt Sted?

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

72.
Lad Zion i sin Pragt opstaae, og Lyset sende ud

Full credits not available

73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falde

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

74.
See Ørken og de tørre Steder grønnes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

75.
Om Guds Stad man taler herligt

Full credits not available

76.
O! underfulde Tid, der er tilbage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

77.
O underfulde Tid, vi har oplevet

Full credits not available

78.
Zion, naar jeg paa dig tænker

Words: Hans F. Petersen

Music: N/A (words only)

79.
Zion er vor Rejses Maal

Full credits not available

80.
I Herlighed velsignet vær

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

81.
Et Folk Gud paa Jorden nu danner saa skjøn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

82.
Nu Zions Banner vajer

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

83.
Over Havet hist og grønne Sletter

Full credits not available

84.
Guds Skabnings Længsels Sukke snart nu endes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

85.
Zions Kjæmper rustet ere

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

86.
Nu kommer Forløsning for Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

87.
Bjergets Fest, med det Fede, nu ijlkomt beredes

Full credits not available

88.
See! Jorden som et helligt Bjerg

Full credits not available

89.
Saa yndelig Guds Kirke staaer

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

90.
Det er forvist paa Tiden snart

Full credits not available

91.
Nu Jesus kommer snart i Sky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

92.
Glæd dig Zion! glæd dig Jord!

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

93.
Vaagn Jordens Slægter, op og seer

Full credits not available

94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

95.
Røsten snart lyder, nu Babel er falden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

96.
Skjønne Dag, saa længe ventet!

Full credits not available

97.
Glade, ja glade vi skuer mod Himlen

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

98.
Den Tid, som var lovet, er nu kommet nær

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

99.
Michael, den store Fyrste, snart

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

100.
Forunderlig for Verden er

Full credits not available

101.
Dengang vor Herre Jesus stod paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

102.
Glade vi os sammenklynge

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

103.
Lad Broderkjerligheden stærk

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

104.
Nu Fryd mit Hjerte finder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

105.
Oplad dit Øje, Qvinde, Mand

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

106.
Den Gud som Andre dyrke

Full credits not available

107.
Som Staden der paa Bjerget staaer

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter

Full credits not available

109.
See Verdens Riger i Bevægelse

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

110.
Mærker Tidernes Tegn

Full credits not available

111.
Din Aand med min Aand Vidne bær

Full credits not available

112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

113.
Jeg føler nu en Glæde

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

114.
Kom lad os nu Venner i Kjerligheds Aand

Full credits not available

115.
Lad os Rejsen fortsætte

Full credits not available

116.
Rærmer kun Eder, Spot, Jammer og Rød

Full credits not available

117.
Saa sikker en Grundvold for Eder, som troer

Full credits not available

118.
O Brødre, Søstre lad os saa

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

119.
Op Zions Brødre op til Strid

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

120.
O, stemmer op i Fryd!

Full credits not available

121.
Brødre udi Zions Rang

Full credits not available

122.
Lovpriser vor Frelser, med Jubel og Sang

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

123.
Lover den Herre, Den Zionste Konge med Ære

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

124.
Lovsynger Herren højt i Chor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

125.
Roest i Dine Helligdomme

Full credits not available

126.
Jeg prise vil min Fader stor

Words: H. P. Olsen

Music: N/A (words only)

127.
Kom lad os synge

Full credits not available

128.
Hosianna for den Zions Konge

Full credits not available

129.
Fader Dig vi tilbede!

Full credits not available

130.
O, evige Fader! o, Kjerligheds Væld!

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

131.
Kom Du Psalmist og slaae paa Harpens Strænge

Full credits not available

132.
Fader vor i Himlen! Dig anraabe vi

Full credits not available

133.
Aand over Aander! kom ned fra det Høje

Words: N. Brun

Music: N/A (words only)

134.
Evige Fader, vi ydmygt Dig beder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

135.
Tak for al Din Fødselsglæde

Full credits not available

136.
Led os frem o Gud, vor Fader!

Full credits not available

137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

138.
Fader vor paa Himlens Throne

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

139.
Vi, Fader! os forsamlet har

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

140.
Vor Gud vi til Dig raabe

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

141.
Nu vi os forsamle her

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

142.
I Christo vi samlede ere

Full credits not available

143.
Hosianna alle Kongers Konge!

Full credits not available

144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn

Full credits not available

145.
Et opløftende Minde

Words: Johan B. Førster

Music: N/A (words only)

146.
Kom dog Alle! Store, Smaae

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

147.
Nu lyder atter Jesu Bud

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

148.
Hør os Immanuel, vi Dig anraabe

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

149.
Glade, ja glade vi synge, o Fader!

Full credits not available

150.
Lad os alle — Gud paakalde

Full credits not available

151.
Nu forsamles vi

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

152.
O Gud! du selv forenet har

Full credits not available

153.
Fader vor i Himlens Rige!

Full credits not available

154.
O Gud jeg sov saa tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

155.
Istemmer nu en Morgensang

Full credits not available

156.
Dagen svandt i Fred og Roe

Full credits not available

157.
Vi synge vil en Aftensang

Full credits not available

158.
Da Christi Kirke ved Guds Magt

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

159.
Salige Haab! Opstandelsens Haab!

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

160.
Naar skal vi vel sees igjen

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

161.
Saa far’ afsted til Zions Land

Full credits not available

162.
Nu Farvel! vi eder byder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

163.
Snart Sostend’ er vi frie

Full credits not available

164.
Jeg har ei Hjem, hvor skal jeg gaa

Words: Lucy Smith

Music: N/A (words only)

165.
Jeg har ej Fred! hvor skal jeg gaa

Words: Peter O. Hansen

Music: N/A (words only)

166.
Kom! Hellige fremad og frygter ej

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

167.
Den Gamle af Dage, siig mig hvem er Han?

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

168.
En Dag jeg paa et eensomt Sted

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

170.
Fremad! frem mod Zions Bjerg

Full credits not available

171.
Op I brave Zions Herolder!

Full credits not available

172.
O lad mig slippe ud, jeg er her som en Fange

Full credits not available