Salmer

Salmer

Salmer til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste-Dages Hellige

Salmer, Danish.
Copenhagen, Denmark. Nils C. Flygare.
1853. 1879, 11st Edition. 272 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

2.
Fryd Dig, o Jord, se Herren vil

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

3.
Nu Zions Banner vajer

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

4.
Stor Herren er, og til hans Pris

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

5.
Kom, alle Zions Sønner

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

8.
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Full credits not available

9.
Vaagn op, hør Røsten lyder

Full credits not available

10.
Nu Efraims Vægter synger

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

11.
I Vintertidens kolde Nat

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

12.
Fryder Eder, Zions Sønner

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

13.
Evigheds Pagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

14.
Nu Zions Sol paany opgaar

Full credits not available

15.
I Christo er Lyset oprunden

Words: Johan A. Ahmanson

Music: N/A (words only)

16.
Se Morgenstjernens Straalers Glands

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

17.
Herligt det er jo at samles tilsammen

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

20.
O, hører dog Basunens Stemme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

21.
Elskte Zion, Herrens Stad

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

22.
Tænk ej, naar til Zion I drage

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

24.
Et herligt Budskab lyder nu

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

25.
Hører Jordens Stammer, Slægter

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

26.
Tiden er nær — da Messias vil komme

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

27.
O, hører, I Slægter paa Jorden et Ord

Full credits not available

28.
Brudte er nu Mørkets Lænker

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

29.
Se Guds Rige nu frembryder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

31.
Sidste-Dags Værket Herren fremskynder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

32.
Han kommer snart, o Brødre lad os stride

Words: J. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

33.
Atter paa Jorden

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

34.
De lette Bud i Skib med Rør

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

35.
Guds Rige lig det Sennepskorn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

36.
Nu i Fryd — Glad udbryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

37.
Saa luk nu dine Øjne til

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

38.
O bort, o bort til Bjergets Dal

Words: John Lyon

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

39.
Salems Konges Præstedømme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

40.
Atter kraftigt saltes Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

41.
Kjærlighedens ømme Røst

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

42.
Morgenen saa dejlig oprinder paany

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

43.
O, Du Zion i Vest

Words: Charles W. Penrose

Music: N/A (words only)

Trans.: Carl Widerborg

44.
O, skjønne Lys fra Himlens Throne

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

45.
Nu kom der Bud fra Englekor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

46.
Saligt er det lille Folk

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

47.
Nu Efraims Vægtre de stande paa Vagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

48.
Nu Zion skal sejre! saa Budskabet lød

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

49.
Se, Israels Hyrder samle Jesu Farr

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

50.
Tidens Fyldes Husholdning oprettes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

51.
Den Mand fra Zion agtes ej paa Jord

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

52.
Besku en broget Folkevrimmel

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

53.
Vor Moder „Jorden“ længes i sin Vaande

Full credits not available

54.
Fra Lysenes Egn er Moroni nu kommen

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

55.
Før Jorden frem af Kaos sprang

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

56.
Profeten Joseph Smith han var

Full credits not available

57.
Lover Gud med Jubelsang

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

58.
„Nu Zion beredes,“ — saa Budskabet lød

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

61.
Gud Jehovah, vi forsamles her

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

62.
Christ laa under Kvindens Hjerte

Full credits not available

63.
Kom, alle I Guds Mænd

Words: T. Davenport

Music: N/A (words only)

64.
Nu Rachel hun standser sin Klage

Full credits not available

65.
Velkommen vær, velkommen vær

Full credits not available

66.
Kom, gaa med mig! kom, gaa med mig!

Full credits not available

67.
Fra Grønlands hvide Fjelde

Words: Reginald Heber

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, All Whose Souls Are Lighted

68.
Kom, Israels Ældste! forenet med mig

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A (words only)

69.
Langt borte fra den Taagesky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

71.
Hvad er det for et dejligt Sted

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

72.
Lad Zion i sin Pragt opgaa

Full credits not available

73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

74.
Se Ørknen og de tørre Steder grønnes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

75.
Om Guds Stad man taler herligt

Full credits not available

76.
O, underfulde Tid, der er tilbage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

77.
O, underfulde Tid, vi har oplevet

Full credits not available

78.
Zion, naar paa Dig jeg tænker

Words: Hans F. Petersen

Music: N/A (words only)

79.
Zion er vor Rejses Maal

Full credits not available

80.
O, Brødre, højt velsignet vær

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

81.
Paa Jorden Gud samler en Stamme saa skjøn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

82.
Højt Zions Banner vajer

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

83.
Messie Evangelium

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

84.
Guds Skabnings Længselssukke snart skal endes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

85.
Zions Kjæmper rustet ere

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

86.
Nu kommer Forløsning for Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

87.
Tegn skal der ske før Dommedag

Full credits not available

88.
I Kirtland Zions Tempel stod

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

89.
Saa yndelig Guds Kirke staar

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

90.
Det er forvist paa Tiden snart

Full credits not available

91.
Nu Jesus kommer snart i Sky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

92.
Glæd Dig, Zion, glæd Dig, Jord

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

93.
Vaagn, Jordens Slægter, op og ser

Full credits not available

94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

95.
Røsten snart lyder: Nu Verden er styrtet

Full credits not available

96.
Skjønne Dag, saa længe ventet

Full credits not available

97.
Glade, ja glade vi skue mod Himlen

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

98.
Den Tid, som var lovet, er nu kommen nær

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

99.
Michael, den store Fyrste, snart

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

100.
For Verden sært det er at se

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

101.
Dengang vor Herre Jesus stod paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

102.
Glade vi os sammenklynge

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

103.
Lad Broderkjærligheden stærk

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

104.
Nu Fryd mit Hjerte finder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

105.
Oplad dit Øje, Kvinde, Mand

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

106.
Den Gud, som Andre dyrke

Full credits not available

107.
Som Staden, der paa Bjerget staar

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter

Full credits not available

109.
Se Verdens Riger fuld af Skræk og Ve

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

110.
En Aften sent jeg lagde mig til Hvile

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

111.
Din Aand med min Aand Vidne bær’

Full credits not available

112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være?

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

113.
Jeg føler nu en Glæde

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

114.
Kom lad os nu Venner i Kjærligheds Aand

Full credits not available

115.
Lad os Rejsen fortsætte

Full credits not available

116.
Se den muntre Skare hist

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

117.
Saa sikker en Grundvold for Eder, som tror

Full credits not available

118.
O Brødre, Søstre, lad os saa

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

119.
Op, Zions Brødre, op til Strid

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

120.
Hør, i din Enbaarnes Navn

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

121.
I disse Kivs og Tvedragts mørke Dage

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

122.
Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

123.
Lover din Herre, o Zion, din Konge med Ære

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

124.
Lovsynger Herren højt i Kor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

125.
Frem med Tak og Pris vi komme

Full credits not available

126.
Jeg prise vil min Fader stor

Words: H. P. Olsen

Music: N/A (words only)

127.
Kom, lad os synge

Full credits not available

128.
Hosianna for den Zions Konge

Full credits not available

129.
Farvel vi byde Eder, Kjære

Words: H. P. Møller

Music: N/A (words only)

130.
O, evige Fader, o Kjærligheds Væld

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

131.
Kom, du Salmist, og slaa paa Harpens Strænge

Full credits not available

132.
Fader vor i Himlen

Full credits not available

133.
Aand over Aander, kom ned fra det Høje

Words: N. Brun

Music: N/A (words only)

134.
Evige Fader, vi ydmygt Dig beder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

135.
Tak, Fader, Tak, Du sendte Sønnen

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

136.
Led os frem, O Gud, vor Fader

Full credits not available

137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

138.
Fader vor paa Himlens Throne

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

139.
Vi, Fader, os forsamlet har

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

140.
Vor Gud, vi til Dig raabe

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

141.
Nu vi os forsamle her

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

142.
Vi atter forsamlede ere

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

143.
Hvilken salig Stund

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn

Full credits not available

145.
Et opløftende Minde

Words: Johan B. Førster

Music: N/A (words only)

146.
Kom dog Alle, Store, Smaa

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

147.
Nu lyder atter Jesu Bud

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

148.
Hør os, Immanuel, vi Dig anraabe

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

149.
Glade, o Fader, vi Dig vil behage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

150.
Guds Kirke er vor Klippeborg

Full credits not available

151.
Nu forsamles vi

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

152.
Lovet være Du Herre Christ

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

153.
Pagtens Engel fra Himlen for

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

154.
O Gud, jeg sov saa tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

155.
For Dig, Fader kjær

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

156.
I Verdens Morgenstund opgik

Full credits not available

157.
Farvel, Farvel, vort Fødeland vi byder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

158.
Da Christi Kirke ved Guds Magt

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

159.
Salige Haab! Livenes Haab!

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

160.
Naar skal vi vel ses igjen

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

161.
Den signede Dag med Fryd vi ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

162.
Nu Farvel vi Eder byde

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

163.
Snart er vi Alle fri

Full credits not available

164.
Hvorhen, hvorhen skal jeg nu gaa!

Words: Lucy Smith

Music: N/A (words only)

165.
Jeg har ej Fred, hvor skal jeg bo

Words: Peter O. Hansen

Music: N/A (words only)

166.
Kom, Hellige, fremad og frygter ej

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

167.
Den Gamle af Dage, o sig hvem er han?

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

168.
En Dag jeg paa et ensomt Sted

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

170.
O, Hellig-Aand, mit Liv, min Lyst

Full credits not available

171.
Kom, Hellige, syng om Guds Martyrhær

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

172.
Kraften fra det Høje

Full credits not available

173.
Hilser nu Zions, den herlige Morgen!

Words: Hastings

Music: N/A (words only)

174.
Fredens Budskab nu fra Zion lyder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

175.
Naar er vor Trængsel omme?

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

176.
Kjærlighed er Lysets Kilde

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

177.
Syng med os, baade Mark og Skov

Full credits not available

178.
Jeg priser Dig, min Konge stor

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

179.
Tag det sorte Kors fra Graven

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

180.
Almagts Gud, vi for din Throne

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

181.
Sin Vogn gjør han af Skyer blaa

Full credits not available

182.
Den Sér, den Sér, Joseph den Sér

Words: John Taylor

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

183.
Syng, Zion, o syng for vor Fader med Bøn!

Full credits not available

184.
Naar skal vort Øje

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

185.
Som Markens Blomst henvisner fage

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

186.
Stig, Jubel, højt fra Jordens lave Zone!

Full credits not available

187.
Kjender Du Guds Retfærdighed?

Full credits not available

188.
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

189.
Herlig er Dagen

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

190.
Vort Løsen er vor Tro og Daab

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

191.
O, Herre lad mig komme frem

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

192.
Zion hun sidder paa Bjergets Top

Full credits not available

193.
Dejlig er den Himmel blaa

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

194.
I barnlig Glæde juble vi

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

195.
Brødre, tør vi ihukomme

Full credits not available

196.
O, Herre, tag mig ogsaa op

Words: H. C. Hager

Music: N/A (words only)

197.
Er Gud for mig, da træde

Words: Hans F. Brorson

Music: N/A (words only)

198.
O, lyt til Sandheds rene Røst

Full credits not available

199.
Dyb af Kjærlighed

Full credits not available

200.
Forfærdes ej, Du lille Hob

Words: Gustav Adolf

Music: N/A (words only)

201.
O, min Fader, Du som throner

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

202.
Her er Guds Kirke og Himlens Port

Full credits not available

203.
Guds Rige er atter oprettet paa Jorden

Words: H. P. Møller

Music: N/A (words only)

204.
Naar mit Blik vender did

Full credits not available

205.
Fremad! Himlen er vort Maal

Full credits not available

206.
Med os det har slet ingen Nød

Full credits not available

207.
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel

Full credits not available

208.
Tænk, naar engang den Taage er forsvunden

Words: W. A. Wexels

Music: N/A (words only)

209.
Se engang hvor Tiden gaar

Words: H. C. Hager

Music: N/A (words only)

210.
Jesus Christus er min Klippe

Words: Boye

Music: N/A (words only)

211.
O, Zions Land, Du Guds Tempels Sted

Words: H. H. Petersen

Music: N/A (words only)

212.
Gud Fader god i Himmerig!

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

213.
Jesus, min Frelser, dit herlige Navn

Words: Hans Hansen

Music: N/A (words only)

214.
Jeg er Fremmed, jeg er en Pilgrim

Full credits not available

215.
Den Glæde, Verden giver

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

216.
Dejlig er Jorden

Words: B. S. Ingemann

Music: N/A (words only)

217.
Hvor ser det ud i Verdens Ørk

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

218.
Den store, hvide Flok, vi se

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

219.
Zion, o Zion, hvor er Du mig kjær!

Words: Thea Hastrup

Music: N/A (words only)

220.
Med Spottens Rør i fromme Hænder

Words: Boye

Music: N/A (words only)

221.
O, Hellige, se over Bjergenes Top

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

222.
Jerusalem, Din Aske jeg beskuer

Words: N. Brun

Music: N/A (words only)

223.
Naar Synden vil mit Sind besnære

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

224.
Allevegne, hvor jeg vanker

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

225.
Forældre fine Spæde hen

Full credits not available

226.
O, Herre Christ, din Stjerne staar

Words: Birkedal

Music: N/A (words only)

227.
Der er et Land, hvor ingen Torne saarer

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

228.
I Morgenlysets gyldne Glands

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

229.
Hvert et Lys i Livets Nat

Words: Wexels

Music: N/A (words only)

230.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

231.
Hvormed er Lammets Brud vel lig?

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

232.
Udrust Dig, Helt fra Golgatha

Words: Johannes Ewald

Music: N/A (words only)

233.
Vor Herre, Zebaoth!

Words: Jonas Engberg

Music: N/A (words only)

234.
Jeg ved, paa hvem jeg bygger

Words: Hauch

Music: N/A (words only)

235.
Saa endte da den mørke Tid

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

236.
En kjærlig Afsked vil vi tage

Full credits not available

237.
Gud, som bor i Himlens Glands

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

238.
Elskte Zion, stærkt Du stande

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

239.
Den største Glæde, som jeg ved

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

240.
Skjøndt Prøvelser ligge nu paa Eders Vej

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

241.
O, Brødre, lad os henrykt smile

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: V. P.

242.
Ej Zion gruer for Dommedag

Full credits not available

243.
O, Fader, lad mit Hjerte faa

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

244.
Zions Sønner, ruster Eder

Full credits not available

245.
Herrens Raad ej Støv udgrunder

Full credits not available

246.
Blomstre som en Rosengaard

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

247.
Foraaret atter med duftende Vinde

Words: Anna Marie Jensen

Music: N/A (words only)

248.
Hvad er vel det Kjæreste, Mennesket ejer

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

249.
Israels Haab paany oplives

Words: Theodor M. Samuelsen

Music: N/A (words only)

250.
Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

251.
Tak, o Fader, at Du lod

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

252.
For Dig, o Fader, vil vi bøje

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

253.
O, min Fader, Du som kjender

Full credits not available

254.
Gud beskjærme Zions Rige

Words: V. A. Wissing

Music: N/A (words only)

255.
Se paa Zion — Herrens Værk

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

256.
Tror Du paa Fader, Sønnen og Aanden?

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

257.
Mon hjemme i Dalen jeg savnes

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

258.
Lyksaligt er det Folk, som ej

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

259.
Den Tro, som Jesum favner

Words: Brorson

Music: N/A (words only)

260.
Du Dødens Overvinder

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

261.
Nu er det Tid!

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

262.
Hvi spørger jeg saa ængstelig

Words: Boye

Music: N/A (words only)

263.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom

Words: Kenn

Music: N/A (words only)

Trans.: Peter O. Thomassen

264.
Amen raabe hver en Tunge

Full credits not available

265.
Til Kamp, til Kamp for Zions Stad

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

266.
Fra Himlens høje Hvælv

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Trans.: Peter O. Thomassen

267.
Kongernes Konge, ene Du kan

Words: Danmarks Melodibog

Music: N/A (words only)

268.
Priser Profeten, som skuer Jehovah

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Trans.: Peter O. Thomassen

269.
Hav Tak for Profeten, Du sendte

Words: W. Fowler

Music: N/A (words only)

Trans.: Peter O. Thomassen

270.
Zions Børn, afryster Sorgen!

Full credits not available

Trans.: Peter O. Thomassen

271.
Israels Gud, Du al Jordens Fader!

Full credits not available

272.
Gjør hvad er ret, thi nu Daggry bebuder

Full credits not available

Trans.: Peter O. Thomassen