Salmer og aandelige Sange

Salmer og aandelige Sange

Salmer og aandelige Sange for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige

Salmer og aandelige Sange, Danish.
Copenhagen, Denmark. Jens M. Christensen; Anthon H. Lund.
1853. 1906, 15th Edition (last known). 281 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

2.
Fryd dig, O Jord, se Herren vil

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Joy to the World

3.
Nu Zions Banner vajer

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

4.
Stor Herren er, og til hans Pris

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Great Is the Lord

5.
Kom, alle Zions Sønner

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

6.
Nu Israels Gjenløser, vor eneste Lyst

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Spirit of God

8.
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Full credits not available

9.
Vaagn op, hør Røsten lyder

Full credits not available

10.
Nu Efraims Vægter synger

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

11.
I Vintertidens kolde Nat

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

12.
Fryder eder, Zions Sønner

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

13.
Evigheds Pagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

14.
Nu Zions Sol paany opgaar

Full credits not available

15.
I Kristo er Lyset oprunden

Words: Johan A. Ahmanson

Music: N/A (words only)

16.
Se Morgenstjernens Straalers Glans

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

17.
Herligt det er jo at samles tilsammen

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

18.
I Tidens Nat et Lys blev tændt paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

19.
Til Lammets Bryllup Jorden nu indbydes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

20.
Hist bag Vestens fjerne Høje

Words: Theodor M. Samuelsen

Music: N/A (words only)

21.
Elskte Zion, Herrens Stad

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

22.
Tænk ej, naar til Zion I drage

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Think Not, When You Gather to Zion

23.
O, skjønne Tid for Zions unge Rige

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

24.
Et herligt Budskab lyder nu

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

25.
Hører, Jordens Stammer, Slægter

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

26.
Tiden er nær, da Messias vil komme

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

27.
O hører, I Slægter paa Jorden, et Ord

Full credits not available

28.
Brudte ere Mørkets Lænker

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

29.
Se! Guds Rige nu frembryder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

30.
Sejerfuld Zion paa Sandhedens Bane

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

31.
Sidste-Dags Værket Herren fremskynder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

32.
Han kommer snart, o Brødre, lad os stride

Words: J. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

33.
Atter paa Jorden nu Sandhedslyset straaler

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

34.
De lette Bud i Skib med Rør

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

35.
Guds Rige lig et Sennepskorn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

36.
Nu i Fryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

37.
Saa luk nu dine Øjne til

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

38.
O bort, o bort til Bjergets Dal

Words: John Lyon

Music: N/A (words only)

39.
Salems Konges Præstedømme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Priesthood of Salem’s King

40.
Atter kraftigt saltes Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

41.
Kjærlighedens ømme Røst

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

42.
Morgenen saa dejlig oprinder paany

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

43.
O du Zion i Vest, hvor den himmelske Fest

Words: Charles W. Penrose

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O Ye Mountains High

44.
O skjønne Lys fra Himlens Trone

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

45.
Nu kom der Bud fra Englekor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

46.
Saligt er det lille Folk

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

47.
Nu Efraims Vægt’re de stande paa Vagt

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

48.
Nu Zion skal sejre! saa Budskabet lød

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

49.
Se, Israels Hyrder samle Jesu Farr

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

50.
Tidens Fyldes Husholdning oprettes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

51.
Den Mand fra Zion agtes ej paa Jord

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

52.
Besku en broget Folkevrimmel

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

53.
Naar skal jeg møde dig, Frelser saa kjær?

Words: Edwin F. Parry

Music: N/A (words only)

54.
Fra Lysenes Egn er Moroni nu kommen

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

55.
Før Jorden frem af Kaos sprang

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

56.
Blandt Guds Folks mange sorgfulde Minder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

57.
Lover Gud med Jubelsang

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

58.
»Nu Zion beredes«, — saa Budskabet lød

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

59.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

60.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

61.
Gud Jehova, vi forsamles her

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

62.
En stakkels sorgbetynget Mand

Words: James Montgomery

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

63.
Kom! alle I Guds Mænd

Words: Thomas Davenport

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

64.
Nu Rakel hun standser sin Klage

Full credits not available

65.
Stem, Zion, i Sang!

Words: Marie Lundgren

Music: N/A (words only)

66.
O Herre, jeg med ydmygt Sind

Words: Frederik Christensen

Music: N/A (words only)

67.
Til Grønlands hvide Fjælde

Words: Reginald Heber

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, All Whose Souls Are Lighted

68.
Kom, Israels Ældster! forenede vi

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A (words only)

69.
Langt borte fra den Taagesky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

70.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

71.
Hvad er det for et dejligt Sted

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

72.
Lad Zion i sin Pragt opgaa

Full credits not available

73.
Nu Hermons Dug paa Zions Bjerge falder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

74.
Se Ørken og de tørre Steder grønnes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

75.
Om Guds Stad man taler herligt

Full credits not available

76.
O underfulde Tid, der er tilbage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

77.
O underfulde Tid, vi har oplevet

Full credits not available

78.
Zion, naar paa dig jeg tænker

Words: Hans F. Petersen

Music: N/A (words only)

79.
Zion er vor Rejses Maal

Full credits not available

80.
O Brødre, højt velsignet vær

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

81.
Paa Jorden Gud samler en Stamme saa skjøn

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

82.
Højt Zions Banner vajer

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

83.
Messiæ Evangelium

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

84.
Guds Skabnings Længselssukke snart skal endes

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

85.
Zions Kæmper rusted’ ere

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

86.
Nu kommer Forløsning for Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

87.
Hvor blev vor Jord for Sorgen fri

Words: Poul Andersen

Music: N/A (words only)

88.
I Kirtland Zions Tempel stod

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

89.
Saa yndeligt Guds Kirke staar

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

90.
Det er forvist paa Tiden snart

Full credits not available

91.
Nu Jesus kommer snart i Sky

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

92.
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

93.
Vaagn, Jordens Slægter, op og ser

Full credits not available

94.
Stem op i Fryd, o Zions Sønner

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

95.
Røsten snart lyder: Nu Babel er styrtet

Full credits not available

96.
Skjønne Dag, saa længe ventet

Full credits not available

97.
Glade, ja glade vi skue mod Himlen

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

98.
Den Tid, som var lovet, er nu kommen nær

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

99.
Mikael, den store Fyrste, snart

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

100.
Lad os glædes med hverandre

Words: Niels F. Green

Music: N/A (words only)

101.
Den Gang vor Herre, Jesus, stod paa Jorden

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

102.
Glade vi os sammenklynge

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

103.
Lad Broderkjærligheden stærk

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

104.
Nu Fryd mit Hjerte finder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

105.
Oplad dit Øje, Kvinde, Mand

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

106.
Den Gud, som Andre dyrke

Full credits not available

107.
Som Staden, der paa Bjerget staar

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
As the city on the mountain stands

108.
Bøn og Kjærlighed som Himmelvagter

Full credits not available

109.
Se Verdens Riger fuld af Skræk og Ve!

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

110.
En Aften sent jeg lagde mig til Hvile

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

111.
Din Aand med min Aand Vidne bær

Full credits not available

112.
Er Gud for os, hvad kan imod os være?

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

113.
Jeg føler nu en Glæde

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

114.
Kom, lad os nu, Venner, i Kjærligheds Aand

Full credits not available

115.
Lad os Rejsen fortsætte

Full credits not available

116.
Se den muntre Skare hist

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

117.
Saa sikker en Grundvold for eder, som tror

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

118.
O Brødre, Søstre, lad os saa

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

119.
Op, Zions Brødre, op til Strid!

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

120.
Hør i din Enbaarnes Navn

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

121.
Naar Verden er kold som den mørkeste Nat

Full credits not available

122.
Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang!

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

123.
Lover din Herre, o Zion, din Konge med Ære

Words: Joachim Neander

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

124.
Lovsynger Herren højt i Kor

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

125.
Frem med Tak og Pris vi komme

Full credits not available

126.
Jeg prise vil min Fader stor

Words: H. P. Olsen

Music: N/A (words only)

127.
O kom, du Zions Konge, kom!

Words: H. P. Olsen

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O Come, King of Zion, Come

128.
Der er et Land, et dejligt Land

Words: Bengte Andersen

Music: N/A (words only)

129.
Farvel vi byde eder, Kjære

Words: H. P. Møller

Music: N/A (words only)

130.
O evige Fader, o Kjærligheds Væld

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

131.
Kom, du Salmist, og slaa paa Harpens Strenge

Full credits not available

132.
Fader vor i Himlen

Words: George Manwaring

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

133.
Aand over Aander kom ned fra det Høje

Words: N. Brun

Music: N/A (words only)

134.
Evige Fader, vi ydmygt dig beder

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

135.
Tak, Fader, Tak, du sendte Sønnen

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

136.
Led os frem, O Gud, vor Fader

Words: William Williams

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

137.
Vi synge vil i Hjertens Fryd

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

138.
Fader vor paa Himlens Trone

Full credits not available

139.
Vi, Fader, os forsamlet har

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

140.
Vor Gud, vi til dig raabe

Words: Marie Jensen Sordrup

Music: N/A (words only)

141.
Nu vi os forsamle her

Words: Marie Andersen

Music: N/A (words only)

142.
Vi atter forsamlede ere

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

143.
Hvilken salig Stund, da af Syndens Blund

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

144.
Kom Alle, som elske Immanuels Navn

Full credits not available

145.
Et opløftende Minde

Words: Johan B. Førster

Music: N/A (words only)

146.
Kom dog alle, Store, Smaa

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

147.
Nu lyder atter Jesu Bud

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

148.
Hør os, Immanuel, vi dig anraabe

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

149.
Glade, o Fader, vi dig behage

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

150.
Guds Kirke er vor Klippeborg

Words: Martin Luther

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

151.
Nu forsamles vi, Herre, staa os bi

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

152.
Lovet været du, Herre Krist

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

153.
Pagtens Engel fra Himlen foer

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

154.
O, Gud, jeg sov saa tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

155.
For dig, Fader kjær

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

156.
I Verdens Morgenstund opgik

Full credits not available

157.
Farvel, Farvel! vort Fødeland vi byder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

158.
Da Kristi Kirke ved Guds Magt

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

159.
Salige Haab! Livenes Haab

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

160.
Naar skal vi vel ses igjen

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

161.
Den signede Dag med Fryd vi ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

162.
Nu Farvel vi eder byde

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

163.
Snart er vi alle fri

Full credits not available

164.
Hvorhen, hvorhen skal jeg nu gaa!

Words: Lucy Smith

Music: N/A (words only)

165.
Jeg har ej Fred, hvor skal jeg bo

Words: Peter O. Hansen

Music: N/A (words only)

166.
Kom Hellige fremad og frygter ej

Words: William Clayton

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

167.
Den Gamle af Dage, o sig, hvem er han?

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

168.
En Dag jeg paa et ensomt Sted

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

169.
I Babylons Taage jeg tankefuld gik

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

170.
O Helligaand, mit Liv, min Lyst

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O Holy Ghost, My Life, My Desire

171.
Kom, Hellige, syng om Guds Martyrhær

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

172.
Kraften fra det Høje

Full credits not available

173.
Hilser nu Zions den herlige Morgen!

Words: Hastings

Music: N/A (words only)

174.
Fredens Budskab nu fra Zion lyder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

175.
Naar er vor Trængsel omme?

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

176.
Kjærlighed er Lysets Kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Love Is the Source of Light

177.
Ej svigter Herren dem, som tror og beder

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

178.
Jeg priser dig min Konge stor

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

179.
Tag det sorte Kors fra Graven

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

180.
Almagts Gud, vi for din Trone

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

181.
Sin Vogn gjør han af Skyer blaa

Full credits not available

182.
Den Seer, den Seer, Joseph den Seer

Words: John Taylor

Music: N/A (words only)

183.
Syng, Zion, o syng for vor Fader med Bøn!

Full credits not available

184.
Naar skal vort Øje

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

185.
Som Markens Blomst henvisner fage

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

186.
O sig, hvad er Sandhed? den ædleste Skat

Words: John Jaques

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

187.
Min Gud er mit Lys — jeg frygter ej mer

Words: James L. Nicholson

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

188.
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

189.
Herlig er Dagen, som nu er oprunden

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

190.
Vor Løsen er vor Tro og Daab

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

191.
O Herre, lad mig komme frem

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

192.
Zion, hun sidder paa Bjergets Top

Full credits not available

193.
Dejlig er den Himmel blaa

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

194.
I barnlig Glæde juble vi

Full credits not available

195.
Brødre, tør vi ihukomme

Full credits not available

196.
O Herre tag mig ogsaa op

Words: H. C. Hager

Music: N/A (words only)

197.
Er Gud for mig, da træde

Words: Hans F. Brorson

Music: N/A (words only)

198.
O lyt til Sandheds rene Røst

Full credits not available

199.
Hvilken smuk og yndig Morgen!

Words: George Manwaring

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

200.
Forfærdes ej, du lille Hob

Words: Gustav Adolf

Music: N/A (words only)

201.
O min Fader, du som troner

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O My Father

202.
Her er Guds Kirke og Himlens Port

Full credits not available

203.
Guds Rige er atter oprettet paa Jorden

Words: H. P. Møller

Music: N/A (words only)

204.
Naar mit Blik vender did

Full credits not available

205.
Fremad! Himlen er vort Maal

Full credits not available

206.
Med os har det slet ingen Nød

Full credits not available

207.
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel

Full credits not available

208.
Tænk, naar en Gang den Taage er forsvunden

Words: W. A. Wexels

Music: N/A (words only)

209.
Se en Gang, hvor Tiden gaar

Words: H. C. Hager

Music: N/A (words only)

210.
Jesus Kristus er min Klippe

Words: Boye

Music: N/A (words only)

211.
O Zions Land, du Guds Tempels Sted

Words: H. H. Petersen

Music: N/A (words only)

212.
Gud Fader god, i Himmerig

Words: Grundtvig

Music: N/A (words only)

213.
Jesus, min Frelser, dit herlige Navn

Words: Hans Hansen

Music: N/A (words only)

214.
Jeg er fremmed, jeg er en Pilgrim

Full credits not available

215.
Den Glæde, Verden giver

Words: E. I. Ingemann

Music: N/A (words only)

216.
Dejlig er Jorden, prægtig er Guds Himmel

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Fair Is Creation

217.
Hvor ser det ud i Verdens Ørk

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

218.
Den store hvide Flok, vi se

Words: Hans Adolph Brorson

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Behold a Host Arrayed in White

219.
Zion, o Zion, hvor er du mig kjær

Words: Thea Hastrup

Music: N/A (words only)

220.
Med Spottens Rør i fromme Hænder

Words: Boye

Music: N/A (words only)

221.
O Hellige, se over Bjergenes Top

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

222.
Jerusalem, din Aske jeg beskuer

Words: N. Brun

Music: N/A (words only)

223.
Naar Synden vil mit Sind besnære

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

224.
Alle Vegne, hvor jeg vanker

Words: Hans A. Brorson

Music: N/A (words only)

225.
Forældre deres Spæde hen

Full credits not available

226.
O Herre Krist, din Stjerne staar

Words: Birkedal

Music: N/A (words only)

227.
Der er et Land, hvor ingen Torne saarer

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

228.
I Morgenlysets gyldne Glans

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

229.
Hvert et Lys i Livets Nat

Words: Wexels

Music: N/A (words only)

230.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
I’ll Serve the Lord While I Am Young

231.
Hvormed er Lammets Brud vel lig?

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

232.
Udrust dig, Helt fra Golgatha

Words: Johannes Ewald

Music: N/A (words only)

233.
Vor Herre Zebaoth!

Words: Jonas Engberg

Music: N/A (words only)

234.
Jeg veed, paa hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
I Know Whom I Believe In

235.
Saa endte da den mørke Tid

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

236.
En kjærlig Afsked vil vi tage

Full credits not available

237.
Gud, som bor i Himlens Glans

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

238.
Elskte Zion, stærkt du stande

Words: P. V. Poulsen

Music: N/A (words only)

239.
Den største Glæde, som jeg veed

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

240.
Skjøndt Prøvelser ligge nu paa eders Vej

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

241.
O Brødre, lad os henrykt smile

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

242.
Ej Zion gruer for Dommedag

Full credits not available

243.
O Fader, lad mit Hjerte faa

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

244.
Zions Sønner, ruster eder

Full credits not available

245.
Herrens Raad ej Støv udgrunder

Full credits not available

246.
Blomstre som en Rosengaard

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

247.
Foraaret atter med duftende Vinde

Words: Anna Marie Jensen

Music: N/A (words only)

248.
Hvad er vel det kjæreste, Mennesket ejer

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

249.
Israels Haab paany oplives

Words: Theodor M. Samuelsen

Music: N/A (words only)

250.
Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

251.
Tak, o Fader, at du lod

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

252.
For dig, o Fader, nu vi bøje

Words: Johan Johansen

Music: N/A (words only)

253.
O min Fader, du som kjender

Full credits not available

254.
Gud beskjærme Zions Rige

Words: V. A. Wissing

Music: N/A (words only)

255.
Se paa Zion — Herrens Værk

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

256.
Tror du paa Fader, Sønnen og Aanden

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

257.
Mon hjemme i Dalen jeg savnes

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

258.
Lyksaligt er det Folk, som ej

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

259.
Den Tro, som Jesus favner

Words: Brorson

Music: N/A (words only)

260.
Du Dødens Overvinder

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

261.
Nu er det Tid!

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

262.
Hvi spørger jeg saa ængstelig

Words: Boye

Music: N/A (words only)

263.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom

Words: Thomas Ken

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

264.
Jorden med sit Blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: N/A (words only)

Trans.: Frederick Christensen (from English)

Other versions of this song:
God Is Love

265.
Til Kamp, til Kamp for Zions Stad

Words: Peter O. Thomassen

Music: N/A (words only)

266.
Fra Himlens høje Hvælv

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
An Angel from on High

267.
Kongernes Konge, ene du kan

Words: Danmarks Melodibog

Music: N/A (words only)

268.
Priser Profeten, som skued Jehova

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise to the Man

269.
Hav Tak for Profeten, du sendte

Words: William Fowler

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

270.
Zions Børn, afryster Sorgen!

Full credits not available

271.
Livet er værd at leve, min Ven

Words: Frederik Christensen

Music: N/A (words only)

272.
Gjør, hvad er ret, thi snart Dag det vil blive!

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Do What Is Right

273.
Nærmere, Gud, til dig

Words: Sarah F. Adams

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

274.
Se et Land! O hvor skjønt jeg i Dag

Full credits not available

275.
Blæs sagte, I Storme fra iskolde Norde

Words: Andrew Jesnson

Music: N/A (words only)

276.
Lad ej Harpen hænge taus i Pilens Top

Words: Carl C. A. Christensen

Music: N/A (words only)

277.
Aanden blid og rolig

Words: Frederik Christensen

Music: N/A (words only)

278.
Vaagn min Sanger af din Slummer

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Trans.: Frederick Christensen (from English)

Other versions of this song:
O Awake! My Slumbering Minstrel

279.
Ej sørg for dem, som smertefri

Words: Frederik Christensen

Music: N/A (words only)

280.
Hører, I, Stammer og Slægter paa Jord

Full credits not available

281.
Om af Trængsel du maa prøves

Words: W. H. Flaville

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
If the Way be Full of Trial, Weary Not