Hoohauoli Na Kamalii
Na mele o Ziona, no. 191


Hoohauoli Na Kamalii

First line: He poe hoohauoli, Na kamalii nei

Related pages

  • Author: A. Parsons
  • Composer: Edwin F. Parry