E Launa Mai E Ka Haku
Na mele o Ziona, no. 73


E Launa Mai E Ka Haku

First line: E launa mai ka Haku e, Me Kou Uhane kamahao

Related pages

  • Author: Isaac Watts
  • Composer: Evan Stephens
  • Translator: Clarence W. Kinney