Ua Make Ka Hoola E
Na mele o Ziona, no. 179


Ua Make Ka Hoola E

First line: Ua make ka Hoola e! Kulou koonei a uwe!

Related pages

  • Author: Isaac Watts
  • Composer: George Careless
  • Translator: Clarence W. Kinney