Book cover

Autalavou o Siona i Aso e Gata Ai
Musika mai le Liahona (Before 2021), Apr 2000, p. 24


Autalavou o Siona i Aso e Gata Ai

First line: Autalavou o aso e gata ai, Matou te lototoa

Related pages

  • Author: Susan Evans McCloud
  • Composer: Irish melody