Book cover

Tatou te Faalogo i le Siufofoga o se Perofeta
Musika mai le Liahona (Before 2021), Oct 2000, p. Ch-7


Tatou te Faalogo i le Siufofoga o se Perofeta

First line: Faalogo i le perofeta ma le Faaola

Related pages

  • Author: Marylou Cunningham Leavitt
  • Composer: Darwin Wolford