Book cover

Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi
Himne, no. 330:00 0:00
Introduction
Audio

Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi

Teksti dhe muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI

Related pages

  • Author: Leroy J. Robertson
  • Composer: Leroy J. Robertson