Book cover

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Psalmer, no. 159Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Text: Lina Sandell-Berg, 1832–1903, lätt bearbetad.

Musik: Oscar Ahnfelt, 1813–1882

Related pages

  • Author: Caroline V. Sandell-Berg
  • Composer: Oscar Ahnfelt