Andeliga Sånger

Andeliga Sånger till bruk för Jesu Christi Kyrkas Sista Dagars Helige

Andeliga Sånger, Swedish.
Copenhagen, Denmark. John Van Cott; Jonas Engberg.
1860. First edition.


References

List of songs

The songs in this collection have not yet been indexed.