Book cover

Naisip Bang Manalangin?

Mga Himno, 82


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Naisip bang manalangin Nang gumising ka? Sa kay Jesucristong ngalan, Ikaw ba ay nanawagan Upang ingatan?

Panalangin ay ginhawa Sa mga nagdurusa. Kung buhay ay may ligalig, Manalangin ka.

2. Naisip bang manalangin Nang naninimdim? Humiling ba ng biyaya Upang makapagpatawad Sa nagkasala?

Panalangin ay ginhawa Sa mga nagdurusa. Kung buhay ay may ligalig, Manalangin ka.

3. Naisip bang manalangin No’ng may pagsubok? Nang may lumbay ka sa puso, Ikaw ba ay nagsumamo Upang maalo?

Panalangin ay ginhawa Sa mga nagdurusa. Kung buhay ay may ligalig, Manalangin ka.