Book cover

Jesus, ang Inyong Alaala

Mga Himno, 83


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Jesus, ang ’Nyong alaala, Dulot ay ligaya; Ngunit kung kapiling t’wina Ay mas mainam pa.

2. Hindi kayang ilarawan Ng puso’t isipan Ang katagang mas matamis Sa Inyong pangalan.

3. O pag-asa at ligaya Ng sangkatauhan, O kaybait sa may sala At nangangailangan!

4. Tanging ligaya’y sa Inyo, Jesucristong asam, L’walhati namin ay Kayo Magpakailanpaman.