Book cover

Sintang Oras ng Dalangin

Mga Himno, 84


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Sintang oras ng dalangin! Lunas sa alalahanin; Sa luklukan ng Diyos Ama, Hatid ang bawat pangamba. Sa labis na pagdurusa, Ginhawa ay nadarama. At ang tukso’y nagagapi Sa sandali ng dalangin! At ang tukso’y nagagapi Sa sandali ng dalangin!

2. Sintang oras ng dalangin! Ang kahilingan ko’y dalhin Sa Diyos na s’yang nagbibigay Ng pagpapala at buhay. Sa akin S’ya ay nagbilin, Manalig at S’ya’y hanapin; Idudulog, bawat daing Sa oras ng panalangin! Idudulog, bawat daing Sa oras ng panalangin!