Âm nhạc từ tạp chí Liahona

Âm nhạc từ tạp chí Liahona

Music from the Liahona, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 1998–Present. 35 songs.

Indexed April 1998–December 2020. Earlier information may be incomplete.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

2020 (Return to top)
Apr 2020.
Khải Tượng Thứ Nhất

Words: Nathan Howe

Music: Nathan Howe

pp. BH16–BH17

Other versions of this song:
The First Vision

2019 (Return to top)
Apr 2019.
Trong Khu Vườn Thiêng

Words: Tammy Simister Robinson

Music: Tammy Simister Robinson

p. 25

Other versions of this song:
In a Sacred Garden Place

Apr 2019.
Khi Tôi Về Lại bên Ngài

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

p. BH7

Other versions of this song:
When I Return to Him

2017 (Return to top)
Apr 2017.
Hãy Đến Cùng Ngài

Words: Steven K. Jones

Music: Michael F. Moody

pp. 20–21

Other versions of this song:
Come unto Him

2015 (Return to top)
Oct 2015.
Một trong Hàng Triệu Người!

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

p. 79

Other versions of this song:
One in a Million!

2014 (Return to top)
Oct 2014.
Giờ Đây Chúng Ta Hãy Tỏa Sáng

Words: Jan Pinborough

Music: Janice Kapp Perry

p. 70

Other versions of this song:
Our Time to Shine

2013 (Return to top)
Apr 2013.
Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn (Đã được đơn giản hóa)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

p. 65

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

2012 (Return to top)
Oct 2012.
Mời Chúa Giê Su Đến

Words: David A. Zabriskie

Music: David A. Zabriskie

p. 62

Other versions of this song:
Come, Lord Jesus

Apr 2012.
Tôi Cố Gắng Được Giống như Chúa Giê Su (Đã được đơn giản hóa)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

pp. 64–65

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

2011 (Return to top)
Oct 2011.
Hai Ngàn Chiến Sĩ Trẻ Tuổi

Words: Bonnie Hart Murray

Music: Janice Kapp Perry

p. 47

Other versions of this song:
Two Thousand Stripling Warriors

2010 (Return to top)
Oct 2010.
None

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Arr.: Janice Kapp Perry

p. IBC

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

Apr 2010.
Đi Cùng Với Ta (Bài Hát Đã Được Đơn Giản Hoá)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

p. 62

Other versions of this song:
Come, Follow Me

2009 (Return to top)
Oct 2009.
Chức Tư Tế của Chúa Chúng Ta (Có thể hát đuổi, tùy ý)

Words: John Craven

Music: John Craven

p. Ch-12

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

Apr 2009.
Em Muốn Báp Têm

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

p. Ch-15

Other versions of this song:
I Want to Be Baptized

2008 (Return to top)
Oct 2008.
Gia Đình Là Thu c về Thượng Đế

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

pp. Ch-12–Ch-13

Other versions of this song:
The Family Is of God

2007 (Return to top)
Oct 2007.
Mái Gia Đình

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

p. Ch-10

Other versions of this song:
Home

Apr 2007.
Một Thiên Sứ Đến với Joseph Smith

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

p. Ch-13

Other versions of this song:
An Angel Came to Joseph Smith

2006 (Return to top)
Oct 2006.
Tôi Muốn Dâng Lên Chúa Phần Mười Tiền Của Tôi

Words: Lonnie Dobson Adams

Music: Lonnie Dobson Adams

p. Ch-13

Other versions of this song:
I Want to Give the Lord My Tenth

Apr 2006.
Giọng Êm Ái Nhỏ Nhẹ

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

p. Ch-13

Other versions of this song:
The Still Small Voice

2005 (Return to top)
Oct 2005.
Lẽ Thật Được Phục Hồi

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

p. Ch-10

Other versions of this song:
Truth Restored

Apr 2005.
Ngài Chết Để Chúng Ta Sẽ Phục Sinh

Words: Thelma McKinnon Anderson

Music: Charlene A. Newell

p. Ch-13

Other versions of this song:
He Died That We Might Live Again

2004 (Return to top)
Oct 2004.
Sự Hối Cải

Words: Sylvia Knight Lloyd

Music: Robert P. Manookin

p. Ch-16

Other versions of this song:
Repentance

Apr 2004.
Gia Đình

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

p. Ch-11

Other versions of this song:
The Family

2003 (Return to top)
Oct 2003.
Nối Vòng Tay Khắp Thế Gian

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

pp. Ch-12–Ch-13

Other versions of this song:
Holding Hands around the World

Apr 2003.
Lởi Reo Mừng Hô Sa Na Nhân Lễ Phục Sinh

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-8–Ch-9

Other versions of this song:
Easter Hosanna

2002 (Return to top)
Oct 2002.
Những Việc Em Làm

Words: L. Clair Likes

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-14–Ch-15

Other versions of this song:
The Things I Do

Apr 2002.
Đền Thờ Thánh của Ngài

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

p. Ch-13

Other versions of this song:
Thy Holy Temple

2001 (Return to top)
Oct 2001.
Lẽ Thật Từ Ê Li

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-10–Ch-11

Other versions of this song:
Truth from Elijah

Apr 2001.
Khu Rừng Thiêng

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

p. Ch-9

Other versions of this song:
The Sacred Grove

2000 (Return to top)
Oct 2000.
Chúng Ta Lắng Tai Nghe Lời Của Tiên Tri

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

p. Ch-7

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

Apr 2000.
Là Thanh Thiếu Niên Và Thiếu Nữ Trong Si Ôn Sau Này

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

p. 24

Other versions of this song:
As Zion’s Youth in Latter Days

Apr 2000.
Tiệc Thánh

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

p. Ch-11

Other versions of this song:
The Sacrament

1999 (Return to top)
Oct 1999.
Tôi Yêu Thích Những Ngày Sinh Nhật Của Tôi

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

p. Ch-16

Other versions of this song:
I Like My Birthdays

Apr 1999.
Tôi Từng Sống Trên Thiên Thượng

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

p. Ch-5

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

1998 (Return to top)
Oct 1998.
Đẹp Thay Đấng Cứu Rỗi (Bài ca của Thập Tự Quân)

Words: Gesangbuch, Münster, 1677

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

pp. Ch-4–Ch-5

Other versions of this song:
Beautiful Savior