Book cover

Chúng Ta Lắng Tai Nghe Lời Của Tiên Tri
Âm nhạc từ tạp chí Liahona, Oct 2000Chúng Ta Lắng Tai Nghe Lời Của Tiên Tri

Lyrics are not currently available.