Hui Na Leo

English: By the Grace of the Lord

Ma ka lokomaikai o ka Haku, I na mea ʻpau ma na la hope nei

Original language: Hawaiian
Original title: Hui Na Leo

This song doesn't appear in any known English LDS hymnbooks.