Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

English: Unknown Title

First line: Faafetai i le Atua, Lē na foa‘iina mai

Original language: Samoan

Words: Tua
Music: Friedrich Kücken


Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai
, 30


1. Fa‘afetai i le Atua, lē na foa‘iina mai,Lana pule ma le mana, i nei aso e gata ai;Lona Alo o Keriso, na Ia fetalai mai,Ia Iosefa i le ala, ma le upu e ola ai.
[Chorus]Fa‘amalosi tula‘i ia, O Siona e i ai.O le puna o le ola; ia pepese fa‘afetai.
2. O lo tatou perofeta, sa fa‘aali tonu maiFetalaiga mai le lagi, i nei aso e gata ai;E! ua salalau le tala, i lo tatou nei Matai,Lana pule, ma le mana; lona mālō e ola ai.
3. O outou le lalolagi, ina fa‘alogo mai.Le mālō ua mai le lagi, i nei aso e gata ai;O Iesu o le Keriso; o lo tatou nei Mesia,E mamalu, e mamalu, o le mālō e pa‘ia.

Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

, 30

Faafetai i Le Atua, Lē Na Foa‘iina Mai

, 126

Trans.: Tua