We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1948 Hymns, Dutch.
The Hague, Netherlands; Frankfurt, Germany. Dutch Mission.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 620.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .D95 1956 (Special Collections); BX 8685.2 .D95 1956 no. 2 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99DUT 1956; M285.2 H99DUT 1956 no. 2

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Komt, al gij Heil’gen hier op aard

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

2. Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

3. Waartoe zijn wij te zaam vereend

Words: William J. de Bry

Music: Thomas McIntyre

4. Op deez’ aard’, waar zorgen en ellende zijn

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

5. De wereld vraagt naar willig volk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

6. Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

7. Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

8. Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

9. Het nu, wijl de zon schijnt

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

10. Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

11. Niet nu, maar in de toekomst eens

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

12. Ofschoon in ’s Heren Kerk op aard

Words: John Newton

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

13. D’aarde met haar bloemenpracht

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

14. Ziet, des hemels dauw

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

15. O gij bergen zo hoog

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

16. Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

17. Van Groenlands kust in ’t noorden

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

18. God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

19. Een ster vol pracht

Words: Anon.

Music: Anon.

20. God had ons lief en zond Zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

21. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

22. O hoort, daar klinkt een blij geroep!

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

23. Welkom, welkom, sabbatmorgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

24. Aanschouw Uw kind’ren hier, o Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

25. Liefderijk Vader

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

26. Dank voor de Zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

27. Eerbied! Verootmoedigt u!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

28. O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

29. O, gij schone morgen

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

30. Komt, gij vermoeiden

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

31. O O V, lang leven

Words: Ruth May Fox

Music: W. O. Robinson

32. Zal de jeugd van Zion dralen?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

33. Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

34. Heer, verhoor ons vurig bidden

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

35. Heiland, loods mij naar de ree

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

36. O God, der eeuwen steun voor mij

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

37. Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

38. De Heer is mijn Licht

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

39. O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

40. Jezus wenst, ik ben een zonne

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

41. God van ’t recht en God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

42. Wees welkom, schone Sabbatdag

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

43. O volheid van zegen

Trans.: Karl G. Maeser (from English)

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

44. Gij lof en eer der wereld

Words: Mary W. Bone

Music: William B. Bradbury

45. Voor g’uw woning hebt verlaten

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

46. ’t Licht des daags, dat pas m’omscheen

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

47. Hoop van Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

48. Glorie zij God omhoog

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

49. Looft nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

50. Zion staat omringd door bergen

Words: Thomas Kelly

Music: A. C. Smyth

51. Komt, Heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

52. Hoe zacht klinkt Godes Woord

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

53. Komt, gij kind’ren van de Heer

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

54. Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

55. Kind’ren van de heil’gen Zions

Words: G. N. Clarke

Music: Joseph J. Daynes

56. Hoort Gij ons lied, o Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

57. Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

58. God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

59. God zij met u

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

60. Komt, hoort naar eens Profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

61. Vader, hoort Gij onze beê

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

62. Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

63. Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

64. Ver, ver van hier, in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

65. Morgensterren, zingt van vreugd

Words: Anon.

Music: Thomas L. Durham

66. Jezus, mijn Hoofd en Heer

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

67. Voorwaarts, Christenstrijders!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

68. Gij zijt mijn Hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

69. Een arme zwerver, moede en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

70. Het moog’ niet zijn naar het hooggebergt’

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

71. Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

72. ’t Gekir der duif

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

73. Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

74. Lentegroen en zomerrozen

Words: Anon.

Music: Anon.

75. Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

76. Kom, o Gij Vredevorst!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

77. Meester, de stormwinden woeden!

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

78. Het brood wordt ons hier nu bediend

Trans.: William J. de Bry (from English)

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

79. Laat ons vriend’lijke woorden steeds spreken

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

80. Komt, alle zonen Gods

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

81. Zaaiend des morgens, als d’ aard ontwaakt

Words: Emily S. Oakey

Music: Philip Paul Bliss

82. Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

83. Als het schone licht des morgens

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

84. Juich, wereld, juich!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

85. Wij zijn werkers, trouwe werkers

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Joseph G. Fones

86. Wiltt gij soms een fout berispen

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

87. ’t Zonnetje is verdwenen

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

88. Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

89. Mijn lichtje is maar klein

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

90. Vader, Uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

91. Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

92. Komt allen te zamen

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

93. Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

94. Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

95. O Bethlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

96. De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

97. De Heer is mijn Herder

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

98. Vat het zonlicht

Words: George F. Root

Music: George F. Root

99. Leid, vriend’lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

100. Verrijs, gij lusthof Zions

Words: William G. Mills

Music: George Careless

101. Israel, hoort, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

102. Om Jezus’ dis zijn wij geschaard

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

103. Besteedt uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

104. Ik heb werk in overvloed

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

105. Hij stierf, de grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

106. O Heer, wij brengen nu

Words: Bernard Snow

Music: Evan Stephens

107. Alles, wat adem heeft

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

108. Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

109. Jehova, Heer van ’t gans heelal

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

110. Lof en dank voor de kracht der heuv’len

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

111. Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

112. Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

113. De morgen daagt, de nacht vliedt heen

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

114. Komt, volgt Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

115. Komt, hoor naar ’t luid trompetgeschal

Words: John A. Granade

Music: Lewis D. Edwards

116. Ik weet, mijn Hemelvader weet

Words: S. M. I. Henry

Music: Edwin O. Excell

117. Wees welkom, tijd zo schoon

Words: Joel H. Johnson

Music: Evan Stephens

118. O ziet! Een vorst’lijk leger

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

119. O luister, mijn kleine, naar ’t mooie verhaal

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

120. Maakt donk’re lucht uw hart beducht?

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Joseph J. Daynes

121. Kalm, mijn broeder!

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

122. Huiv’ring wekt dit woord des Heren

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

123. Nog onverhoord?

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

124. O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

125. Goede Hemelvader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

126. De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

127. Het nachtfloers wordt zwakker

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

128. Heel de wereld toeft in ’t duister

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

129. Mocht u ’t lot beproeving geven

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

130. Gij ouderlingen Israels

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

131. Rust, rust voor de moede ziel

Words: Henry W. Naisbitt

Music: George Careless

132. Elk ziet schoonheid in het rond

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

133. Ziet de sterke God verschijnen

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

134. Wat verscheen daar aan de hemel?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

135. Ziet, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

136. Verblijf met mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

137. Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

138. Aanschouwt, de Grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

139. Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

140. ’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

141. Zie de heil’ge engel vliegen

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

142. Vlug naar de Zondagsschool

Words: William G. Bickley

Music: William G. Bickley

143. Ik weet een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

144. Verlosser van Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

145. Luister en Glorie

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

146. Jezus, Rots van onze redding

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

147. Wij marcheren voort tot glorie

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

148. Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

149. Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

150. Schijnt de reis u wat lang?

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

151. Neen, spreekt geen kwaad

Words: Anon.

Music: Anon.

152. O, vast als een rotssteen

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

153. Zingen wij met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

154. Wie staat bij ’s Heren vaan?

Arr.: George Careless

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

155. Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

156. Dat ’s Heren zegen op u daal’

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

157. O, hoe lief’lijk was de morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

158. O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

159. Nimmer te laat

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

160. Gij dwaze ziel, die doolt

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

161. Strijdt voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

162. Wijl iedere dag zo snel henenvliedt

Words: Anon.

Music: Anon.

163. Als de nevels zijn verdwenen

Words: Anna Herbert

Music: Hans Henry Petersen

164. Waarheid spreekt tot onze zinnen

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

165. Ziet, wij zaaien

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

166. In ons Zion, ons zo waard

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

167. Wij, kind’ren van Zion

Arr.: Charles J. Thomas

Words: Henry Maiben

Music: German air

168. Toen ’t licht der waarheid kwam

Words: William Clayton

Music: Anon.

169. Komt, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

170. Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

171. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

172. Zomertijd

Words: Anon.

Music: Joseph Ballantyne

173. Uit ’t Geestenrijk, met vuur’ge hoop

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

174. Ontwaakt, gij Heil’gen Gods, ontwaakt!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

175. ’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

176. Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

177. Wanneer, o Heiland?

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

178. Denk niet als gij opgaat naar Zion

Words: Eliza R. Snow

Music: John E. Tullidge

179. O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

180. Op, ontwaakt, gij beschermers van Zion

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

181. Komt, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

182. Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

183. Komt, al gij kind’ren Zions

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

184. Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

185. ’t Morgenrood begint te lichten

Words: John Jaques

Music: George Careless

186. Ziet, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

187. Het heilig woord van liefd’ en trouw

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

188. U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

189. O weet, dat elke ziel is vrij

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

190. Ziet aan de waterkant ons staan

Words: Anon.

Music: Leroy J. Robertson

191. Wat is ’tgebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

192. Zo vast als het Rotsgebergte

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

193. Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

194. Blijf met mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

195. Evenals de zon in luister

Words: R. E. Moench

Music: Ebenezer Beesley

196. Blijde, blijde kind’ren zingt uw lied

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

197. Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

198. Al boeien paleizen

Words: John Howard Payne

Music: Henry R. Bishop

199. O, mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

200. Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

201. ’t Boze woord, o moog’ het nimmer

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

202. Wilt heden nu treden

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

203. Leid mij, pelgrim

Words: William Williams

Music: Alfred Beirly

204. Gods genâ schijnt steeds van boven

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

205. Wilhelmus van Nassouwen

Words: Unknown

Music: Adriaen Valerius

206. O, Vader, wil Uw zegen zenden

Words: Unknown

Music: Johann Anastasius Freylinghausen

207. Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

208. O, hoofd, bedekt met wonden

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

209. Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

210. De herdertjes lagen bij nachte

Words: Dutch carol

Music: Dutch carol

211. Geloof

Words: A. W. F. von Balluseck

Music: J. P. Jongkees

212. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk

Words: John Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune

213. Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

214. Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

215. Er is een heuvel, ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

216. Nu sijt wellecome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

217. Wat is het Evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

218. Er is uit dorre aarde

Words: German carol

Music: German carol; Michael Praetorius

219. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

Words: Nicolaas Beets

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

220. Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x