We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Salmer og Sanger

Salmer og Sanger: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

1948 Hymns, Norwegian.
Germany. Norwegian Mission.
1956. First edition. 226 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 761.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .N83 1956 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99NOR 1956

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jesus Krist oppstanden er

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

2. O bli hos meg; det aften er

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

3. Se Herre, dine barn idag

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

4. Vi er en mektig skare

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

5. Kom, Hellige

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Gud vår Fader, vi deg ber

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

7. Kom lytt nu til profetens røst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

8. Kom følg med meg

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

9. Kom kun til Herren alle som lider

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

10. Jorden med sitt blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

11. La oss stemme i ett kor

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

12. Gud allmektig, rettferds Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

13. Kjærlig er Herren vår hyrde

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

14. Da du styrket fra ditt leie

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

15. Farvel all jordisk ære

Words: Mary W. Bone

Music: William B. Bradbury

16. Gud elsket oss, han gav sin Sønn

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

17. Fra Grønlands kolde fjeller

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

18. Lover den Herre Gud

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

19. Fader vi synger til deg vår pris

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

20. Gud vær med deg til vi ses igjen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

21. Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

22. Hill deg O Sion vi priser den morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

23. Sions ungdom, kom nu alle

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

24. Nu går en dag hen av vår tid

Trans.: Johan Olof Wallin (from German)

Words: Johann Friedrich Hertzog

Music: William B. Bradbury

25. Høyt opp på fjellets topp

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

26. Hvor herlig og stort

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

27. I all ydmykhet, O Frelser

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

28. Hvor vennlig er vår Gud

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

29. Benytt enhver anledning

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

30. Hør du vår lovsang Gud

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

31. Hvor som helst i verden

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

32. Yndefull Sion, himlens stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

33. O Gud vår hjelp fra evig tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

34. Isra’l, Isra’l, Gud deg kaller

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

35. O Fader, la mitt hjerte få

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

36. Jeg trenger deg hver stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

37. Du himlens og jordens Fyrste

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

38. Jesus min Frelser kjær

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

39. Kjære Frelser, los du meg

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

40. La oss forene her vår sang

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

41. Mer hellighet gi mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

42. Gud vær med oss når vi skilles

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

43. Kom nu alle store små

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

44. Led, milde lys

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

45. Kraft og styrke sendt fra himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

46. Min Gud er mitt lys

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

47. Min Herre er Hyrden

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

48. Nei, tal ei ondt

Words: Anon.

Music: Anon.

49. Nærmere Frelser til deg

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

50. G. U. F. du hyldes

Words: Ruth May Fox

Music: W. O. Robinson

51. O Gud, du kjære Fader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

52. Til alle har vår Herre gitt

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

53. Vår Herre han er hyrden god!

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

54. Herre, sign du all vår gang

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

55. Over mørke, triste høyder

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

56. I Sions alpeland

Words: Emmeline B. Wells

Music: Evan Stephens

57. Fremad, Kristi stridsmenn

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

58. Dagen svinner

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

59. O, du salighetens klippe

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

60. Ved tanken på min Frelser kjær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

61. Syng med en forenet røst

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

62. Hvor det er skjønt, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

63. O lytt! Et fryderop er hørt

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

64. En grønnkledd høyde langt herfra

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

65. O skjønne sannhets ord

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

66. Korsfestet blev vår Herre stor

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

67. Hvilken skjønn og yndig morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

68. Han døde vår Forløser stor

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

69. O skjønne, lille Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

70. O du Sion i vest

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

71. Priser profeten som skuet Jehova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

72. En stakkars sorgbetynget mann

Words: James Montgomery

Music: George Coles

73. Skal vi møtes hist ved floden

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

74. Skal det unge Sion glemme?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

75. Det er skjønnhet her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

76. Pris vår Gud med hjerte, munn

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

77. Det er solskinn i min sjel i dag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

78. Stille natt, hellig natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

79. Kom alt Guds folk som bor på jord

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

80. Takk for vår skole

Words: William Willes

Music: James R. Murray

81. En ny dag frembryter

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

82. Se, når morgensolen sender

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

83. Snart tiden er omme

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

84. I verden trenges tapre menn

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

85. De vise menn fra Østerland

Words: Anon.

Music: Anon.

86. Modig må vi kjempe

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

87. Vi kjemper for Guds rike

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

88. Guds Ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

89. Hvem er for Herrens sak?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

90. Sion er av fjell omringet

Words: Thomas Kelly

Music: A. C. Smyth

91. Vi synger pris til Jesu navn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

92. Bønnen er sjelens dype trang

Words: James Montgomery

Music: George Careless

93. Igjen vi møtes ved ditt bord

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

94. Våkn opp Guds folk, I hellige!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

95. En gledens dag

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

96. Hill deg, du signet dag!

Words: Joel H. Johnson

Music: Evan Stephens

97. Som Staden der på berget står

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

98. Se, en mektig engel kommer

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

99. Vær du signet for Sions styrke

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

100. Synes veien deg lang

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

101. Villedte sjel som går

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

102. Salems Konges Prestedømme

Words: J. J. M. Bohn

Music: George Careless

103. Vi nu nyter brødet, vannet

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

104. Se! en mektig Gud seg viser

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

105. Ydmyk, med ærbødighet

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

106. Nar himlen synes mørk og trist

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Joseph J. Daynes

107. Hvad var skuet uti himlen

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

108. Styr din vrede O min broder

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

109. O Hellig Ånd

Words: Anon.

Music: George Careless

110. Kjære barn, din Gud er nær deg

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

111. O, hør du barne lille

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

112. Kom, du dag som Gud har lovet

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

113. Mitt lille lys

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

114. Nærmere dig, min Gud

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

115. Løft din stemme Sions ungdom

Words: G. N. Clarke

Music: Joseph J. Daynes

116. Herre, vi er deg hengiven

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

117. Fader vår i himlen

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

118. Jesus, du som elsker meg

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

119. Det nye år

Words: Anon.

Music: Anon.

120. Hver liten fugl

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

121. Mon jeg hjemme i Dalen nu savnes

Trans.: Carl Christian Anton Christensen (from English)

Words: Sidney M. Grannis

Music: Ebenezer Beesley

122. Vi til himlen bønnen sender

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

123. Om av trengsel du må prøves

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

124. Gode Gud og Fader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

125. Søte, glade småbarn

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

126. Kom lytt så til basunene

Words: John A. Granade

Music: Lewis D. Edwards

127. Samle solskinn

Words: George F. Root

Music: George F. Root

128. Vi gledes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

129. O Israels eldster

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

130. Sæden den såes i morgengry

Words: Emily S. Oakey

Music: Philip Paul Bliss

131. O, bli hos meg! Nu er det aftentid

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

132. Kom, alle I Guds menn

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

133. Mester, se uværet truer

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

134. Fred, fred, for den trette sjel

Words: Henry W. Naisbitt

Music: George Careless

135. Vær velkommen søndag morgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

136. Stå frem O skjønne Sion

Words: William G. Mills

Music: George Careless

137. O kom, alle sjele

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

138. O strålende morgen

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

139. La oss vokte, trofast vokte

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Joseph G. Fones

140. Ei svar ennu

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

141. Sannhets lys

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

142. Guds hviledag vi hilser deg

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

143. Ei nu, men i en fremtid nær

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

144. Jeg vet, at Gud, min Fader vet

Words: S. M. I. Henry

Music: Edwin O. Excell

145. La nu Guds Ånds stille hvisken

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

146. Våkn min sanger

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

147. Stille syng en hellig sang

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

148. I dag skinner solen

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

149. Herlig lyser Fad’rens nåde

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

150. Vi synger om Guds kjærlighet

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

151. Full av gjerning er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

152. Han lever! Vår Forløser stor

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

153. Jeg står helt forundret

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

154. Gjør hva er rett

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

155. Sikre som fjellene rundt oss

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

156. Hør, den englesang så skjønn

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

157. O kom, du Kongers Drott

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

158. La oss stevne frem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

159. Morgenstjerner rop av fryd

Words: Anon.

Music: Thomas L. Durham

160. Ha takk for profeten du sendte

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

161. Der er en tid da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

162. Du kan gjøre veien lett

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

163. Så sikker en grunnvold

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

164. Når all tåke er forsvunnet

Words: Anna Herbert

Music: Hans Henry Petersen

165. I vårt skjønne Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

166. Til søndagsskolen vår

Words: William G. Bickley

Music: William G. Bickley

167. Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

168. Hvor lenge skal vi kjære Gud

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

169. Hør Guds barn i Sion

Arr.: Charles J. Thomas

Words: Henry Maiben

Music: German air

170. Har på jorden jeg gjort noe godt idag?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

171. Atter vi samles i skolen i dag

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

172. Kjærlighet er lysets kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Ebenezer Beesley

173. Fra himlens høye hvelv

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

174. Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

175. Nu Israels Gjenløser

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

176. Kastes du på bølgen om i livet her

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

177. Du Herres Herre

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

178. Skjønne sommerdager

Words: Anon.

Music: Joseph Ballantyne

179. Onde ord

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

180. Kan hende det er på fjellets sti

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

181. Vår Gud han er så fast en borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

182. Se, nu dagen heller

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

183. Min klippe er du

Words: Anon.

Music: Anon.

184. Våre gjerninger og tanker

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

185. Kom, du bedrøvede

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

186. Lovsang! (Prayer of Thanksgiving)

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

187. Stor Herren er, og til hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: Leroy J. Robertson

188. Allmakts Gud

Words: Peter Olaf Thomassen

Music: Unknown

189. Hosianna

Words: Georg J. Vogler

Music: Georg J. Vogler

190. Fryd deg, O jord!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Joseph G. Fones

191. Lovsang

Words: Christian Fürchtegott Gellert

Music: Ludwig van Beethoven

192. Jesus, jeg mitt kors har taget

Words: Henry F. Lyte

Music: S. L. Fish

193. Den store, hvide flok (Norsk folkmelodi)

Words: Hans Adolph Brorson

Music: Edvard Grieg

194. Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish folk melody

195. Sol!

Words: Olav H. Hauge

Music: C. Kaurin

196. Leid, milde ljos

Words: John Henry Newman

Music: Charles H. Purday

197. Solnedgang

Words: Frantz Johannes Hansen

Music: Johan Gottfried Conradi

198. Tenk ei, når til Sion I drage

Words: Eliza R. Snow

Music: John E. Tullidge

199. Kom, alle Sions sønner

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

200. O si, hvad er sannhet?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

201. Nu takker alle Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

202. Gud signe vårt dyre fedreland

Words: Elias Blix

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

203. Jesus, det eneste

Words: Ole Theodor Moe

Music: Christian Sinding

204. For de sårede (Der går et stille tog)

Words: Björnstjerne Björnson

Music: Thorvald Lammers

205. Jeg vet på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Felix Mendelssohn

206. Led oss frem

Words: William Williams

Music: John Hughes

207. Ja, vi elsker dette landet

Words: Björnstjerne Björnson

Music: Rikard Nordraak

208. The Star-spangled Banner

Words: Francis Scott Key

Music: John Stafford Smith

209. Vingede skarer

Words: Johan Sebastian Welhaven

Music: Friedrich F. Flemming

210. Når skal jeg møte deg?

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

211. Herligste morgen!

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

212. Lover den Herre

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

213. O min Fader, du som troner

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

214. Klippe, du som brast for meg

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

215. Når verden er kold

Words: David Denham

Music: Henry R. Bishop

216. O bønnestund, O bønnestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

217. O kom, du Sions konge, kom!

Words: H. P. Olsen

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

218. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song

219. Du har nok hørt en stemme i ditt hjerte

Words: Margrethe Munthe

Music: Ira David Sankey

220. Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

221. Milde Jesus du som sagde

Trans.: Nordahl Rolfsen (from Swedish)

Words: Frans Michael Franzén

Music: Jean-Jacques Rousseau

222. Kjærlighet fra Gud

Words: Jens Nicolai Ludvig Schjørring

Music: Henry S. Thompson

223. Tindrende stjerne

Arr.: Ramm Arveseter

Words: Laura Winther

Music: Laura Winther

224. No livnar det i lundar

Words: Elias Blix

Music: Ludvig M. Lindeman

225. Hvorfra kommer du

Arr.: Olaf H. Vogeler

Words: Unknown

Music: Unknown

226. Alltid freidig når du går

Words: Ernst Christian Richardt

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x