We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Salmer og Sanger

Salmer og Sanger: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

1948 Hymns, Norwegian.
Germany. Norwegian Mission.
1956. First edition. 226 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 761.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .N83 1956 (Special Collections)
LDS Church History Library: M285.2 H99NOR 1956

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jesus Krist oppstanden er

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

2. O bli hos meg; det aften er

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Unknown

3. Se Herre, dine barn idag

4. Vi er en mektig skare

Words: Fanny J. Crosby

Music: Unknown

5. Kom, Hellige

Words: William Clayton

Music: Unknown

6. Gud vår Fader, vi deg ber

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Unknown

7. Kom lytt nu til profetens røst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Unknown

8. Kom følg med meg

Words: John Nicholson

Music: Unknown

9. Kom kun til Herren alle som lider

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

10. Jorden med sitt blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: Unknown

11. La oss stemme i ett kor

Words: James H. Wallis

Music: Unknown

12. Gud allmektig, rettferds Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Unknown

13. Kjærlig er Herren vår hyrde

Words: Mary B. Wingate

Music: Unknown

14. Da du styrket fra ditt leie

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: Unknown

15. Farvel all jordisk ære

16. Gud elsket oss, han gav sin Sønn

Words: Edward P. Kimball

Music: Unknown

17. Fra Grønlands kolde fjeller

18. Lover den Herre Gud

Words: James Allen

Music: Unknown

19. Fader vi synger til deg vår pris

20. Gud vær med deg til vi ses igjen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: Unknown

21. Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

Words: Charles W. Penrose

Music: Unknown

22. Hill deg O Sion vi priser den morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Unknown

23. Sions ungdom, kom nu alle

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

24. Nu går en dag hen av vår tid

25. Høyt opp på fjellets topp

Words: Joel H. Johnson

Music: Unknown

26. Hvor herlig og stort

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Unknown

27. I all ydmykhet, O Frelser

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Unknown

28. Hvor vennlig er vår Gud

Words: Philip Doddridge

Music: Unknown

29. Benytt enhver anledning

Words: Robert B. Baird

Music: Unknown

30. Hør du vår lovsang Gud

Words: Frank W. Asper

Music: Unknown

31. Hvor som helst i verden

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Unknown

32. Yndefull Sion, himlens stad

Words: George Gill

Music: Unknown

33. O Gud vår hjelp fra evig tid

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

34. Isra’l, Isra’l, Gud deg kaller

Words: Richard Smyth

Music: Unknown

35. O Fader, la mitt hjerte få

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

36. Jeg trenger deg hver stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Unknown

37. Du himlens og jordens Fyrste

Words: Anon.

Music: Unknown

38. Jesus min Frelser kjær

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

39. Kjære Frelser, los du meg

40. La oss forene her vår sang

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Unknown

41. Mer hellighet gi mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

42. Gud vær med oss når vi skilles

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Unknown

43. Kom nu alle store små

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

44. Led, milde lys

Words: John Henry Newman

Music: Unknown

45. Kraft og styrke sendt fra himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Unknown

46. Min Gud er mitt lys

Words: James Nicholson

Music: Unknown

47. Min Herre er Hyrden

Words: James Montgomery

Music: Unknown

48. Nei, tal ei ondt

49. Nærmere Frelser til deg

50. G. U. F. du hyldes

51. O Gud, du kjære Fader

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

52. Til alle har vår Herre gitt

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Unknown

53. Vår Herre han er hyrden god!

54. Herre, sign du all vår gang

55. Over mørke, triste høyder

56. I Sions alpeland

57. Fremad, Kristi stridsmenn

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

58. Dagen svinner

Words: George W. Doane

Music: Unknown

59. O, du salighetens klippe

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

60. Ved tanken på min Frelser kjær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: Unknown

61. Syng med en forenet røst

62. Hvor det er skjønt, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

63. O lytt! Et fryderop er hørt

64. En grønnkledd høyde langt herfra

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Unknown

65. O skjønne sannhets ord

66. Korsfestet blev vår Herre stor

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

67. Hvilken skjønn og yndig morgen

Words: George Manwaring

Music: Unknown

68. Han døde vår Forløser stor

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

69. O skjønne, lille Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Unknown

70. O du Sion i vest

71. Priser profeten som skuet Jehova

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

72. En stakkars sorgbetynget mann

Words: James Montgomery

Music: Unknown

73. Skal vi møtes hist ved floden

Words: Horace L. Hastings

Music: Unknown

74. Skal det unge Sion glemme?

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

75. Det er skjønnhet her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: Unknown

76. Pris vår Gud med hjerte, munn

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Unknown

77. Det er solskinn i min sjel i dag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: Unknown

78. Stille natt, hellig natt

Words: Joseph Mohr

Music: Unknown

79. Kom alt Guds folk som bor på jord

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

80. Takk for vår skole

81. En ny dag frembryter

82. Se, når morgensolen sender

83. Snart tiden er omme

84. I verden trenges tapre menn

Words: Will L. Thompson

Music: Unknown

85. De vise menn fra Østerland

86. Modig må vi kjempe

Words: Anon.

Music: Unknown

87. Vi kjemper for Guds rike

Words: John M. Chamberlain

Music: Unknown

88. Guds Ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

89. Hvem er for Herrens sak?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Unknown

90. Sion er av fjell omringet

91. Vi synger pris til Jesu navn

Words: Richard Alldridge

Music: Unknown

92. Bønnen er sjelens dype trang

Words: James Montgomery

Music: Unknown

93. Igjen vi møtes ved ditt bord

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

94. Våkn opp Guds folk, I hellige!

95. En gledens dag

Words: Philo Dibble

Music: Unknown

96. Hill deg, du signet dag!

97. Som Staden der på berget står

98. Se, en mektig engel kommer

99. Vær du signet for Sions styrke

Words: Felicia D. Hemans

Music: Unknown

100. Synes veien deg lang

Words: Joseph Fielding Smith

Music: Unknown

101. Villedte sjel som går

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

102. Salems Konges Prestedømme

103. Vi nu nyter brødet, vannet

104. Se! en mektig Gud seg viser

105. Ydmyk, med ærbødighet

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

106. Nar himlen synes mørk og trist

107. Hvad var skuet uti himlen

108. Styr din vrede O min broder

109. O Hellig Ånd

110. Kjære barn, din Gud er nær deg

Words: Charles L. Walker

Music: Unknown

111. O, hør du barne lille

112. Kom, du dag som Gud har lovet

113. Mitt lille lys

Words: Joseph Ballantyne

Music: Unknown

114. Nærmere dig, min Gud

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

115. Løft din stemme Sions ungdom

116. Herre, vi er deg hengiven

117. Fader vår i himlen

Words: George Manwaring

Music: Unknown

118. Jesus, du som elsker meg

119. Det nye år

120. Hver liten fugl

121. Mon jeg hjemme i Dalen nu savnes

122. Vi til himlen bønnen sender

123. Om av trengsel du må prøves

124. Gode Gud og Fader

125. Søte, glade småbarn

126. Kom lytt så til basunene

127. Samle solskinn

Words: George F. Root

Music: Unknown

128. Vi gledes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

129. O Israels eldster

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Unknown

130. Sæden den såes i morgengry

131. O, bli hos meg! Nu er det aftentid

Words: Henry F. Lyte

Music: Unknown

132. Kom, alle I Guds menn

Words: Thomas Davenport

Music: Unknown

133. Mester, se uværet truer

Words: Mary Ann Baker

Music: Unknown

134. Fred, fred, for den trette sjel

135. Vær velkommen søndag morgen

Words: Robert B. Baird

Music: Unknown

136. Stå frem O skjønne Sion

137. O kom, alle sjele

Words: John F. Wade

Music: Unknown

138. O strålende morgen

139. La oss vokte, trofast vokte

140. Ei svar ennu

141. Sannhets lys

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Unknown

142. Guds hviledag vi hilser deg

Words: George Manwaring

Music: Unknown

143. Ei nu, men i en fremtid nær

144. Jeg vet, at Gud, min Fader vet

145. La nu Guds Ånds stille hvisken

Words: Edwin F. Parry

Music: Unknown

146. Våkn min sanger

147. Stille syng en hellig sang

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

148. I dag skinner solen

Words: L. Clark

Music: Unknown

149. Herlig lyser Fad’rens nåde

150. Vi synger om Guds kjærlighet

Words: George Manwaring

Music: Unknown

151. Full av gjerning er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: Unknown

152. Han lever! Vår Forløser stor

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

153. Jeg står helt forundret

Words: Charles H. Gabriel

Music: Unknown

154. Gjør hva er rett

Words: Anon.

Music: Unknown

155. Sikre som fjellene rundt oss

156. Hør, den englesang så skjønn

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

157. O kom, du Kongers Drott

158. La oss stevne frem

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

159. Morgenstjerner rop av fryd

160. Ha takk for profeten du sendte

Words: William Fowler

Music: Unknown

161. Der er en tid da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Unknown

162. Du kan gjøre veien lett

Words: Helen Silcott Dungan

Music: Unknown

163. Så sikker en grunnvold

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Unknown

164. Når all tåke er forsvunnet

165. I vårt skjønne Deseret

166. Til søndagsskolen vår

167. Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Unknown

168. Hvor lenge skal vi kjære Gud

169. Hør Guds barn i Sion

170. Har på jorden jeg gjort noe godt idag?

Words: Will L. Thompson

Music: Unknown

171. Atter vi samles i skolen i dag

172. Kjærlighet er lysets kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Unknown

173. Fra himlens høye hvelv

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

174. Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

175. Nu Israels Gjenløser

Words: Joseph Swain

Music: Unknown

176. Kastes du på bølgen om i livet her

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Unknown

177. Du Herres Herre

Words: Andrew Dalrymple

Music: Unknown

178. Skjønne sommerdager

179. Onde ord

180. Kan hende det er på fjellets sti

Words: Mary Brown

Music: Unknown

181. Vår Gud han er så fast en borg

Words: Martin Luther

Music: Unknown

182. Se, nu dagen heller

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

183. Min klippe er du

184. Våre gjerninger og tanker

Words: Anon.

Music: Unknown

185. Kom, du bedrøvede

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Unknown

186. Lovsang! (Prayer of Thanksgiving)

187. Stor Herren er, og til hans pris

188. Allmakts Gud

189. Hosianna

190. Fryd deg, O jord!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Unknown

191. Lovsang

192. Jesus, jeg mitt kors har taget

193. Den store, hvide flok (Norsk folkmelodi)

194. Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Unknown

195. Sol!

196. Leid, milde ljos

197. Solnedgang

198. Tenk ei, når til Sion I drage

199. Kom, alle Sions sønner

200. O si, hvad er sannhet?

Words: John Jaques

Music: Unknown

201. Nu takker alle Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Unknown

202. Gud signe vårt dyre fedreland

Words: Elias Blix

Music: Unknown

203. Jesus, det eneste

Words: Ole Theodor Moe

Music: Unknown

204. For de sårede (Der går et stille tog)

205. Jeg vet på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Unknown

206. Led oss frem

207. Ja, vi elsker dette landet

208. The Star-spangled Banner

Words: Francis Scott Key

Music: Unknown

209. Vingede skarer

Words: Angus S. Hibbard

Music: Unknown

210. Når skal jeg møte deg?

211. Herligste morgen!

212. Lover den Herre

Words: Joachim Neander

Music: Unknown

213. O min Fader, du som troner

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

214. Klippe, du som brast for meg

Words: Augustus M. Toplady

Music: Unknown

215. Når verden er kold

216. O bønnestund, O bønnestund

Words: William W. Walford

Music: Unknown

217. O kom, du Sions konge, kom!

218. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Words: Anon.

Music: Unknown

219. Du har nok hørt en stemme i ditt hjerte

220. Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

Words: Nellie Talbot

Music: Unknown

221. Milde Jesus du som sagde

222. Kjærlighet fra Gud

223. Tindrende stjerne

224. No livnar det i lundar

Words: Elias Blix

Music: Unknown

225. Hvorfra kommer du

226. Alltid freidig når du går

Words: Ernst Christian Richardt

Music: Unknown

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x