We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Hymner

Hymner: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

1948 Hymns, Swedish.
LDS Church.
1956. 1985 Edition (last known). 302 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Indexes

Contents

Församlingssång(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Allt liv på jord till Herren sjung

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: Unknown

2. Allt liv, som uppå jorden är

3. Bönen är själens längtan sann

Words: James Montgomery

Music: Unknown

4. Av allt mitt hjärta, all min själ

5. Av kärlek sände Gud sin Son

Words: Edward P. Kimball

Music: Unknown

6. Dagen är nu gången

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

7. Bliv kvar hos mig

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Unknown

8. Bliv kvar hos mig, det afton är

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Unknown

9. Den första julen

10. Du gamla, du fria

11. Det finns en stund av frid och ro

Words: Hans Henry Petersen

Music: Unknown

12. Den himmelska elden

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

13. Vi detta hus tillänga dig

14. Det är solsken i min själ idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: Unknown

15. Du, jordens Konung, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

16. Du kan sprida himmelskt ljus

Words: Helen Silcott Dungan

Music: Unknown

17. En stjärna såg de vise män

18. Din klara sol går åter upp

Words: Johan Olof Wallin

Music: Unknown

18S. Interludium (för sakramentsverser)

19. En grundval blev lagd

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Unknown

20. En herde god mig Herren är

Words: Joseph Addison

Music: Unknown

21. Ett barn är fött

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin

Music: Unknown

22. Fader i himlen

23. Framåt, Herrens kämpar

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

24. En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: Unknown

25. Fader, min stilla aftonsång

26. Fader, till dig vi nu sända pris

27. Fader vår, dig nalkas vi

Words: William Hammond

Music: Unknown

28. Fader, uti Jesu namn

29. Herre, sänd till oss din Ande

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Unknown

30. Frälsare, närmare dig

31. Frälsaren uppstånden är

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

32. Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig

Words: Charles W. Penrose

Music: Unknown

33. Församlens I trogne

Words: John F. Wade

Music: Unknown

34. Gläd dig, o jord!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Unknown

35. Glädje utan Gud ej finnes

36. Gud var’ med dig tills vi möts igen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: Unknown

37. Gud, vår Fader, vi dig be

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Unknown

38. Frid och glädje finns på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: Unknown

39. En härlig syn mitt öga ser

40. Ljuvligt det är, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

41. Guds väg i dunkel ofta går

Words: William Cowper

Music: Unknown

42. Han kommer, Förlossar’n för Israels hus

Words: Joseph Swain

Music: Unknown

43. Den blomstertid nu kommer

Words: Israel Kolmodin; Johan Olof Wallin

Music: Unknown

44. Kom, Guds barn, från land och stad

Words: James H. Wallis

Music: Unknown

45. Gör vad är rätt

Words: Anon.

Music: Unknown

46. Guds lagar milda är

Words: Philip Doddridge

Music: Unknown

47. Gör rätt val

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

48. Han lever, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

49. Han som dog är nu uppstånden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Unknown

50. Heliga och sköna tempel

Words: Archibald F. Bennett

Music: Unknown

51. Hell dig, du Sions skönt strålande morgon

52. Hem, ljuva hem

53. Herre, hör stormarna brusa

54. Herre, låt vår andakt sluta

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Unknown

55. Herre, mottag i ditt rike

56. Herre, vänd till oss ditt öra

57. Härliga Sion, himlabrud

Words: George Gill

Music: Unknown

58. Herren om fåren sig vårdar

Words: Mary B. Wingate

Music: Unknown

59. Höj, Guds folk, en tacksam sång

Words: Henry Alford

Music: Unknown

60. Höjen tacksamt lovsångs ljud

61. I denna ljuva sommartid

Words: Paul Gerhardt; Joachim von Düben; Christoffer O. Angeldorff

Music: Unknown

61S. Interludium (för sakraments verser)

62. I en värld där städse råder sorg och nöd

63. Israel, nu Gud dig kallar

Words: Richard Smyth

Music: Unknown

64. Israels hopp

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

65. Jehova, jords och himlars Gud

66. I dag gör ditt verk förr’n solen går ned

67. Kom, vi som älska Gud

68. Jesus av Nasaret, Frälsare kär

Words: Hugh W. Dougall

Music: Unknown

69. O visdom stor, o kärleks nåd

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

70. Jesus, min Frälsare

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

71. Jord med tusen blommar små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Unknown

72. Jag hörde julens klockeklang

73. Jesus, när tanken flyr till dig

Words: Bernard of Clairvaux

Music: Unknown

74. Himlens Gud är städs oss nära

Words: Charles L. Walker

Music: Unknown

75. Hur stort och hur skönt

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Unknown

76. Kom, hjälp till Guds rike bygga

77. Kanhända ej uppå stormigt hav

Words: Mary Brown

Music: Unknown

78. Pris vare Gud

79. Frid ger Guds evangelium

Words: Mary Ann Morton

Music: Unknown

80. Kom, sjungen Guds lov!

81. Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: Unknown

82. Kom, följen mig

Words: John Nicholson

Music: Unknown

83. Kom, låt oss nu glädjas

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

84. Jag ser långt bort en kulle

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Unknown

85. Kom låtom oss än uppå livsvandringen

86. Vi till avsked sjunga

Words: George Manwaring

Music: Unknown

87. Mer helighet giv mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

88. Led mig du, o Herre kär

Words: Edward Hopper

Music: Unknown

89. Led oss fram, o himlens Herre!

Words: William Williams

Music: Unknown

90. Led oss fram, o himlens Herre!

Words: William Williams

Music: Unknown

91. Led, milda ljus

Words: John Henry Newman

Music: Unknown

92. Lyss till änglars bud och sjung

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

93. Långt bortom rymden vida

Words: Augusta C. Lönborg

Music: Unknown

94. Kommen till Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

95. Långt härifrån i Judeens land

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

96. Loven Gud med glädjens röst

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Unknown

97. Lova och prisa din Herre och Konung

Words: Joachim Neander

Music: Unknown

98. O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

99. Lät den Helige Andens stämma

Words: C. A. Krantz

Music: Unknown

100. Led mig till det liv som varar

Words: John A. Widtsoe

Music: Unknown

101. Jesus, krubbans barn en gång

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

102. Härlig är kvällen

103. Klart strålar evangelii ljus

104. Låt oss jämt tala gott till varandra

105. Min Gud är mitt ljus

Words: James Nicholson

Music: Unknown

105S. Interludium (för sakramentsverser)

106. Min herde är Herren

Words: James Montgomery

Music: Unknown

107. Nu höres åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: Unknown

108. Modigt skall vi kämpa

Words: Anon.

Music: Unknown

109. När från nattligt viloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: Unknown

110. När juldagsmorgon glimmar

111. När skyarna tjockna

112. När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: Unknown

113. När i storm på livets hav

114. När uti himlens höga råd

115. Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

116. O bönestund

Words: William W. Walford

Music: Unknown

117. O Betlehem, du lilla stad

Words: Phillips Brooks

Music: Unknown

118. O, du saliga

Words: John Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Unknown

119. Vår Gud är oss en väldig borg

Words: Martin Luther

Music: Unknown

120. När markens herdar höllo vakt

121. O, du Sion så ny

122. När Herrens nattvard vi begå

123. O Fader, i vår andakt

124. Nu glädjas må allt folk på jord

125. O, våra fäders Gud

Words: Daniel C. Roberts

Music: Unknown

126. O fröjda dig, du jord!

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

127. O Gud, din Ande rört vår själ

Words: Frank I. Kooyman

Music: Unknown

128. O Gud, du själv förenat har

129. O Gud, som bor där ovan

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

130. O, hur skön var morgonstunden

Words: George Manwaring

Music: Unknown

131. O hör, oss glädjesången når!

132. O säg, vad är sanning?

Words: John Jaques

Music: Unknown

133. Oändlig den kärlek

Words: Charles H. Gabriel

Music: Unknown

134. Prisvärd är han

135. O himlens Gud, dig än en gång

Words: Carrie Stockdale Thomas

Music: Unknown

136. Sabbatsdag skön, vi dig hälsa så glatt!

137. O, se till dina barn på jord

138. Sakta slocknar dagens ljus

Words: George W. Doane

Music: Unknown

139. Sanning evig från Gud

140. Se, högt på bergets krön

Words: Joel H. Johnson

Music: Unknown

141. Sanningsljus, o bliv vår fackla

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Unknown

142. Sanningens och maktens Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Unknown

143. Se, dagen upprinner

144. Sjungen lov till Guds behag

145. Skall väl Sions ungdom vackla

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

146. Sions land Guds kraft omgärdat

147. Över mörkrets dunkla höjder

148. Starka som bergen i Norden

Words: Ruth May Fox

Music: Unknown

149. Stilla höj din stämmas ljud

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

150. Stilla natt

Words: Joseph Mohr

Music: Unknown

151. Såningsmän vi alla äro

152. Se, här vid vattnets rand vi stå

152S. Interludium (för sakraments verser)

153. Se! När morgon röd i öster

154. O Gud, vår hjälp i svunnen tid

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

155. Tack, Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Unknown

156. Kommen till Frälsaren, alla som sörjen

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Unknown

157. Tag vara på var timma

158. Tala ej ont

159. Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: Unknown

160. Var när mig varje stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Unknown

161. Var hälsad, sköna morgonstund

Words: Johan Olof Wallin

Music: Unknown

162. Vår hymn, o Herre hör

Words: Frank W. Asper

Music: Unknown

163. Vig dig hälsa, sabbatsmorgon

164. Till Jesu namn i lovsång böjd

Words: Richard Alldridge

Music: Unknown

165. Är du böjd att hastigt döma

166. Vår Herre led och korsfäst var

167. Vi giver dig blott ditt

168. Vi tacka nu vår Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Unknown

169. Vid midnatt ljöd den sången klar

Words: Edmund H. Sears

Music: Unknown

170. Vi älska, Gud, ditt hus

Words: William Bullock

Music: Unknown

171. Välsigna dina barn

172. O du salighetens klippa

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

173. Vi sjunga om Guds kärlek stor

Words: George Manwaring

Music: Unknown

174. Gud, välsigna denna dag

Words: George Manwaring

Music: Unknown

175. Vår Fader, vi ha samlats här

176. Välsigna, Gud, ditt folk

Words: Emmeline B. Wells

Music: Unknown

177. Ära ske Gud i höjd

Words: James Allen

Music: Unknown

178. O Fader, lät mitt hjärta få

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Blandad kör(Return to top) Information Church Links Download Media

179. Vår Herre och Förlossare (Körsång)

Words: Theodore E. Curtis

Music: Unknown

180. Andaktsfullt ditt huvud böj (Körsång)

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

181. Bryt fram, o himmelskt sköna ljus (Körsång)

182. Din väg av prövning må bestå (Körsång)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

183. En ängel ifrån skyn (Körsång)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

184. Bred dina vida vingar (Körsång)

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Unknown

185. Det är en ros utsprungen (Körsång)

Words: German carol

Music: Unknown

186. Frälsaren mötte korsets död (Körsång)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

187. Fader vår (Körsång)

188. Led, milda ljus (Körsång)

Words: John Henry Newman

Music: Unknown

189. Kommen till mig (Körsång)

Words: Anon.

Music: Unknown

189S. Interludium (för sakraments verser)

190. Fastän i Kristi kyrka här (Körsång)

190S. Interludium (för sakraments verser)

191. O kärleks Gud (Körsång)

192. Guds röst har åter hörts på jord (Körsång)

193. Gud är i sin helga boning (Körsång)

194. Han dog, vår Herre, korsets död (Körsång)

195. Herrens folk sig skall förena (Körsång)

Words: Felicia D. Hemans

Music: Unknown

196. Sjung Herrens lov (Körsång)

197. Hosianna (Körsång)

198. Jesus, du som för mig ömmar (Körsång)

199. Kom, du sälla dag utlovad (Körsång)

Words: Pratt’s Collection

Music: Unknown

200. I Jesu namn och dyra ord (Körsång)

201. Närmare, Gud, till dig (Körsång)

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

202. Kom, tillflykt ger min famn (Körsång)

203. O Herre god, din Ande sänd (Körsång)

Words: Andrew Dalrymple

Music: Unknown

204. O min Fader (Körsång)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

205. Prisa Herren, han är ditt stöd (Körsång)

Words: Julius Schubring

Music: Unknown

206. Morgonrodnad klart nu glimmar (Körsång)

Words: Charles Denney Jr.

Music: Unknown

207. Liksom dagg från himlen sänker (Körsång)

Words: Thomas Kelly

Music: Unknown

208. O, sköna dag, som kommit har (Körsång)

Words: Philo Dibble

Music: Unknown

209. Nyårsklockan (O, klocka, ring) (Körsång)

210. Fader, du skapat allt på jord (Körsång)

211. Synes vägen dig lång (Körsång)

Words: Joseph Fielding Smith

Music: Unknown

212. Sakta gryr en gyllne strimma (Körsång)

213. Stäm upp med jubelfröjd (Körsång)

214. Se, dagen gryr och mörkret flyr (Körsång)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

215. Till erinran av din smärta (Körsång)

216. Vad bevittnades i himlen? (Körsång)

217. Vid dagens slut naturen går till ro (Körsång)

218. Giv oss rum, där vi få bo (Körsång)

219. Vilken fröjd att kunskap äga (Körsång)

220. Vår jord skall bli ett Sion (Körsång)

Damkör(Return to top) Information Church Links Download Media

221. O visdom stor, o kärleks nåd (Damkör)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

222. Bönen är själens längtan sann (Damkör)

Words: James Montgomery

Music: Unknown

223. Bliv kvar hos mig (Damkör)

Words: Henry F. Lyte

Music: Unknown

223S. Interliudium (för sakraments verser)

224. Dagen är nu gången (Damkör)

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

225. Dotter Sion (Damkör)

226. Gud, vår Fader, vi dig be (Damkör)

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Unknown

227. Guds lagar milda är (Damkör)

Words: Philip Doddridge

Music: Unknown

228. Du, jordens Konung, kom (Damkör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

228S. Interliudium (för sakraments verser)

229. Frid och glädje finns på jord (Damkör)

Words: John Hugh McNaughton

Music: Unknown

230. Hur stort och hur skönt (Damkör)

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Unknown

231. Lat oss jämt tala gott till varanda (Damkör)

232. Jesus, när tanken flyr till dig (Damkör)

Words: Bernard of Clairvaux

Music: Unknown

233. Hem, ljuva hem (Damkör)

234. Jesus, krubbans barn en gång (Damkör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

235. Jehova, jords och himlars Gud (Damkör)

236. Ljuvligt det är, min Herre Gud (Damkör)

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

237. Led mig du, o Herre kär (Damkör)

Words: Edward Hopper

Music: Unknown

238. Jord med tusen blommor små (Damkör)

Words: Thomas R. Taylor

Music: Unknown

239. Liksom dagg från himlen sänker (Damkör)

Words: Thomas Kelly

Music: Unknown

240. Stilla höj din stämmas ljud (Damkör)

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

241. Han lever, min Förlossare (Damkör)

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

242. Långt härifrån i Judeens land (Damkör)

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

243. Led, milda ljus (Damkör)

Words: John Henry Newman

Music: Unknown

244. Gud, välsigna denna dag (Damkör)

Words: George Manwaring

Music: Unknown

245. Min herde är Herren (Damkör)

Words: James Montgomery

Music: Unknown

246. Stäm upp med jubelfröjd (Damkör)

247. Se, dagen gryr och mörkret flyr (Damkör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

248. Vi alltid be för dig (Damkör)

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

249. Vid dagens slut naturen går till ro (Damkör)

250. Om av allt ert hjärta (Damkör)

251. O Herre god, din Ande sänd (Damkör)

Words: Andrew Dalrymple

Music: Unknown

252. Jag lyfter mina ögon upp (Damkör)

253. Prisa Herren, han är ditt stöd (Damkör)

Words: Julius Schubring

Music: Unknown

254. Mer helighet giv mig (Damkör)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

Manskör(Return to top) Information Church Links Download Media

255. Se, en helig ängel flyger (Manskör)

256. Den himmelska elden (Manskör)

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

256S. Interludium (för sakraments verser)

257. Tack, Gud, att profeter du sänder (Manskör)

Words: William Fowler

Music: Unknown

258. Guds väg i dunkel ofta går (Manskör)

Words: William Cowper

Music: Unknown

259. Bönen är själens längtan sann (Manskör)

Words: James Montgomery

Music: Unknown

260. Ljuvligt det är, min Herre Gud (Manskör)

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

261. O kommen, I Guds män! (Manskör)

Words: Thomas Davenport

Music: Unknown

262. O du Sion så ny (Manskör)

263. O visdom stor, o kärleks nåd (Manskör)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

264. Kom låtom oss än uppå livsvandringen (Manskör)

265. Prisvärd är han (Manskör)

266. O min Fader (Manskör)

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

267. Sions land Guds kraft omgärdat (Manskör)

268. Min herde är Herren (Manskör)

Words: James Montgomery

Music: Unknown

269. Kanhända ej uppå stormigt hav (Manskör)

Words: Mary Brown

Music: Unknown

270. O kommen Sions söner (Manskör)

271. Jesus, du som för mig ömmar (Manskör)

272. Kom, låt oss nu glädjas (Manskör)

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

273. Jesus, krubbans barn en gång (Manskör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

274. Jesus, min Frälsare (Manskör)

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

275. Herre, låt vår andakt sluta (Manskör)

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Unknown

276. Gör vad är rätt (Manskör)

Words: Anon.

Music: Unknown

277. Jehova, jords och himlars Gud (Manskör)

278. Han lever, min Förlossare (Manskör)

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

279. Kom, Guds barn, från land och stad (Manskör)

Words: James H. Wallis

Music: Unknown

280. Gån, Israels äldste (Manskör)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Unknown

281. Herre, sänd till mig din Ande (Manskör)

Words: Anon.

Music: Unknown

282. I som ha kallats verka (Manskör)

283. En ängel ifrån skyn (Manskör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

284. En grundval blev lagd (Manskör)

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Unknown

285. Du, jordens Konung, kom (Manskör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

286. Det är en ros utsprungen (Manskör)

Words: German carol

Music: Unknown

286S. Interludium (för sakraments verser)

287. O bönestund (Manskör)

Words: William W. Walford

Music: Unknown

288. Se, högt på bergens krön (Manskör)

Words: Joel H. Johnson

Music: Unknown

289. Vårda dina känslor broder (Manskör)

290. Var när mig varje stund (Manskör)

Words: Annie S. Hawks

Music: Unknown

291. O säg, vad är sanning? (Manskör)

Words: John Jaques

Music: Unknown

292. Ära ske Gud i höjd (Manskör)

Words: James Allen

Music: Unknown

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x