We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Vi‘iga

Vi‘iga a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Hymns, Samoan.
LDS Church.
1994. Only known edition. 201 songs.

Availability

This collection is available in the LDS Music app, in Gospel Library, and on LDS.org.

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .Sa46 1994 (Special Collections)

LDS.org music library: Link.
LDS.org language content: Link.

LDS Music app: Link.
Gospel Library app: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Toefuata‘iga(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Ua Tafa Ata

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. O le Agaga o le Atua

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Ia Fiafia Tatou

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. I Luga o Mauga

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Fa‘aola o Isaraelu

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Isaraelu, Ua Vala‘au Mai le Atua

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Po o le ā le Fa‘aaliga?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

8. Se Agelu mai Luga

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

9. Fa‘amanuia le Atua i le Perofeta Soifua

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

10. Ia Vi‘ia Oe le Atua

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Le Perofeta Pele e

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

12. O Outou Isaraelu

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

13. O Mai, Fa‘alogo i le Perofeta

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

14. O le Talosaga Muamua a Iosefa Samita

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. Vi‘ia Lē na Fetaia‘i ma Ieova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

16. Se Tagata Mativa Fa‘anoanoa

Words: James Montgomery

Music: George Coles

17. O Mai, Outou o le ‘Au Pa‘ia

Words: William Clayton

Music: English folk song

18. Le ‘Au Uso Pele e

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

19. Mo le Malosi o Mauga

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

20. Ia Silasila Mai ia

Words: William G. Mills

Music: George Careless

21. Ua Tafa Ata o le Ao mo Samoa

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

22. Siona e le Nu‘u Lelei

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

23. O Lena Nu‘u Lelei Na‘uā

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

24. O Mai, Fanau a le Ali‘i

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

25. Le Tupu o tupu, Afio Mai

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

26. Ua Malie, le Atua, Lou Alofa

Words: Elias L. T. Harrison

Music: Darwin Wolford

27. O le Tala‘iga Moni

Words: Harry A. Dean

Music: Hans Henry Petersen

Vi‘iga ma le Faafetai(Return to top) Information Church Links Download Media

28. ‘Alalaga Fiafia Ia

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

29. Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le Tama

Words: Julia H. Johnson

Music: H. R. Palmer

30. Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

Words: Anon.

Music: Friedrich Kücken

31. O Mai ia Outou le ‘Aumea Mamae

Words: A. W. M.

Music: James E. Spilman

32. Ia Tatou Ala Mai

Words: M. Fraser

Music: James McGranahan

33. O Lo‘u Atua e Ala ai

Words: Isaac Watts

Music: Joseph G. Fones

34. Ia Silasila Mai lo Matou Nei Tama

Words: Anon.

Music: Lowell Mason

35. Ia Fiafia Pea

Trans.: Albert J. Davis (from English)

Words: George F. Root

Music: George F. Root

36. Le Atua Alofa Fua

Words: F. E. Morris

Music: George F. Root

37. Lo‘u Nu‘u, Sauniatu e!

Words: Bertha A. Kleinman

Music: Old folk tune

38. Fiafia, o le Ali‘i o le Tupu

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

39. Foafoaga Uma a le Atua

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

40. Mamalu i le Atua

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

41. Le Atua le ‘Olo Malosi

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

42. Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

43. O le Atua o o Matou Tamā

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

44. Le ‘Au Pa‘ia Ūūna‘i i Luma

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

45. Le Fa‘avae Malosi

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

46. Ua Sili Oe

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

47. Ieova e, ia Tautai Pea i Matou

Words: William Williams

Music: John Hughes

48. O le Atua o le Alofa

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

49. O Iesu Lo‘u Sulu

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

50. Le Lalolagi Manaia

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

51. Tatalo o le Fa‘afetai

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

52. O mai, ē ua Fa‘afetai

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

53. Ma‘eu le Atua e

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Talosaga ma ‘Ai‘oiga(Return to top) Information Church Links Download Media

54. ‘Aua e te Maliu Ese

Words: Fanny J. Crosby

Music: William H. Doane

55. Lūlū Pea ia le Saito

Words: J. H. Hanford

Music: Frank A. Simpkins

56. Sulu e Alofa, Ta‘i Mai

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

57. Ua Naunau ia te Oe

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

58. Matai e, Ua Sou le Vasa

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

59. Ta Felata‘e Nei, le Atua ma Oe

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

60. O le Ali‘i o Lo‘u Leoleo Mamoe

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

61. O le Alofa o le Fa‘aola

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

62. Mulimuli Mai ia te A‘u

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

63. E Ui i Faigata

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

64. Ē Alolofa i le Atua

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

65. O Mai ia Iesu

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

66. E Mālū ma Alofa Poloa‘iga a le Atua

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

67. Ou te lē Masalo

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

68. O Fea Lo‘u Filemu?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

69. Ia e Lotomaualalo

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

70. Fa‘apa‘ia Mai Au

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

71. Ou te Talitonu ia Iesu

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

72. O Lo‘o Soifua Lo‘u Fa‘aola

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

73. Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

74. Molimau

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

75. Pe na Faia Sau Tatalo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

76. Iesu, a Mafaufau ia Oe

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

77. Le Itula o Talosaga

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

78. Agaga Ta‘ita‘i Mai

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

79. Tatalo Faalilo

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

80. O le Tatalo o Mo‘omo‘oga Moni o le Agaga

Words: James Montgomery

Music: George Careless

81. Si‘i Malie Vi‘iga Pa‘ia

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

82. Le Atua Malie Lau Galuega

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

83. A Ou Va‘ai i Mea Lelei

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

84. Tamā i le Lagi

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

85. Le Ali‘i ua Tu‘ua Matou

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

86. E Pei o le Sau To Mai i le lagi

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

87. Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

88. Ua Mavae Nei le Ao

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

89. Tu Ieova i lo Tatou Va

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

90. Mavae Nei le Ao

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

91. Ua Tatou Tu‘ua, ia Pepese Nei

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

92. Afio Mai!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

93. Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

94. A e Le‘i Tu‘ua i Matou

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Faamanatuga(Return to top) Information Church Links Download Media

95. I le Lotomaulalo, Fa‘aola e

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

96. Sa Fa‘asatauro le Ali‘i

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

97. Le Atua, le Tamā e

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

98. A Tatou Fetagofi i Nei Fa‘atusa

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

99. E! ua Maliu le Fa‘aola

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

100. Iesu, ia e Auina Mai

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

101. Iesu o Nasareta, le Tupu, Fa‘aola

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

102. Ia Tatou Vi‘ia le Suafa o Iesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

103. Ifo Mai ia Nei Outou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

104. O le Alofa o le Tamā

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

105. Mo Ia o Lē na Fa‘alava‘au

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

106. Fa‘afofoga Mai le Tamā

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

107. Ou te Tu ma Ofo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

108. E i ai se Mauga Lanu Vao

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

109. Ma‘eu le Poto ma le Alofa

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

110. Sa Fanau Maulalo Iesu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Eseta(Return to top) Information Church Links Download Media

111. Ua Toe Tu mai o Ia

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

112. Ua Toe Tu Mai le Ali‘i

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Kerisimasi(Return to top) Information Church Links Download Media

113. Le Lalolagi ia Fiafia

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

114. Outou Fa‘amaoni o Mai

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

115. Ua Logo Pesega a Agelu Mai Luga

Words: French carol

Music: French carol

116. Po Filemu

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

117. I se Fa‘atanoa o Vao

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

118. O se Itu Po Maninoa Lava

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

119. Sa Pepese Mai Agelu

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

120. Na Oso Mai Mea e Ofo ai

Words: Anon.

Music: Anon.

121. Sa i Iutaia o Leoleo Lelei

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

122. Peteleema e, le ‘A‘ai

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

123. O le Noea Muamua

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

Autu Faapitoa(Return to top) Information Church Links Download Media

124. Ona ua Maua Tele

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

125. O Lo‘o Vala‘auina Atu

Words: M. Fraser

Music: James McGranahan

126. Pe a Faigatā Le Ala, Taumafai!

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

127. Ua Alaga Mai le Vasa Laolao

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

128. Ina Tatou Faia ia

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

129. Ua Fetalai Mai o Iesu

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

130. Gaua‘i Mai ia Uma

Words: Katherine Hankey

Music: William G. Fischer

131. Fitafita o Siona, Tau Malosi

Words: Harry A. Dean

Music: Welsh melody

132. O Lo‘o Fai Nei le Taua

Words: Lelia Naylor Morris

Music: Lelia Naylor Morris

133. Pe Galo ‘ea Afea?

Trans.: K. Su‘a (from German)

Words: Helmina von Chézy

Music: Friedrich Kücken

134. Ē Latou te Fai Mea Lelei

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

135. Pele i le Leoleo Mamoe

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

136. Ua ou Faia ‘Ea se Lelei?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

137. Ua Tele A‘u Fe‘au

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

138. Uso e, Fa‘alogo

Words: Jessie B. Pounds

Music: J. S. Fearis

139. Fa‘aaoga Taimi Uma

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

140. Ua Susulu Mai Nei o le La

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

141. E Mafai ‘e Sulu le Ala

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

142. Le Asō A‘o Āo

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

143. Fa‘asusulu Ave o le La

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

144. Ieova, le Pule o Mea Uma

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

145. O le Papa e Malosi

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

146. Pe ‘a Muimui Lou Loto

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

147. Fai Upu Alofa i le Tasi

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Fai Mea Tonu

Words: Anon.

Music: George Kaillmark

149. Filifili Tau o Mea Tonu

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Fa‘aola e ia ‘Ou Alofa

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

151. Faitau Ou Manuia

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Fa‘amalosi ia i le Galuega Nei

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

153. Savali i Luma, le ‘Autau Kerisiano

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

154. I Vi‘ia Oe o le Atua, le Puna o Manuia

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

155. Ala Mai ia o ‘Au a Siona

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

156. Tofia ‘e ‘Au‘auna i le Atua

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

157. Ua Tauto Tatou i le Taua

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

158. Fa‘auta! le Autau Tupu

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

159. Vaivai ‘Ea Fanau a Siona?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

160. Tumau, Tumau, Pei o Mauga!

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

161. Fa‘amoemoe o Isaraelu

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

162. Savavali i le Mamalu

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

163. Uuna‘i Atu ia ma Tulei

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

164. Ulu Atu i Malumalu

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

165. Fa‘alogo, Nu‘u Uma!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. Le Alofa o le Alo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

167. Ua Sola le Taimi

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Tala‘i Atu o Iesu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

169. Ou te Alu i Mea e te Tofia

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Upu Moni o A?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

171. O Fetalaiga e Lelei

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

172. Tatou te Iloa Mea Tonu

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Ua Pupula Mai le Lagi

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

174. A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

175. O le Sauniga Lelei o Lo‘o Fai

Words: William Willes

Music: James R. Murray

176. Ia ‘Ou A‘oa‘o Atu

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

177. Fa‘afetai mo le Sapati

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

178. Lo‘u Tamā e

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

179. O se Lagi se Aiga

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

180. Fanau, ua Leoleo mai le Atua

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

181. ‘A i ai i le Aiga le Alofa

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Pese a Tamaiti(Return to top) Information Church Links Download Media

182. Fanau a le Tamā o i le Lagi

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

183. E Mafai na Fa‘avavau Aiga

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

184. O le Atua lo‘u Tamā

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

185. Ua Ou Mautinoa o Soifua Lo‘u Tamā

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

186. Tausi Poloaiga

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

187. A‘oa‘o Mai ia Ou Ui i le Malamalama

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

188. Le Sulu o le Atua

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

189. Ua Fa‘atauva‘a Lo‘u Sulu Nei

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

190. Sa Tamaitiiti o Iesu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

191. I La Tatou Tesareta

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

192. Tamaiti e, ia Outou o Mai

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

193. Tausiga Fai Pea a le Atua

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Ou te Fia Fa‘alogo

Words: Emily H. Miller

Music: Hans Henry Petersen

195. Ia Fealofani

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Mo Tama‘ita‘i(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Galulue e Pei o Ni Uso i Siona (Mo Tama‘ita‘i)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Mo Tane(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Outou ua Vala‘aulia (Mo Tane)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

198. Outou Faife‘au o Isaraelu (Mo Tane)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

199. Ua Malie Tele Lava (Mo Aufaipese a Tane)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

200. O Mai, Alo o le Atua (Mo Tane)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Lotonu‘u(Return to top) Information Church Links Download Media

201. Lo Matou Atua e, Matou te Fa‘afetai

Words: Bernard Snow

Music: Henry Carey; Thesaurus Musicus

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x