Book cover

На пророка слушайте гласа
Химни, 130:00 0:00
Introduction

На пророка слушайте гласа

1. На пророка чуйте днес гласа – туй са Божите слова. В’пътя праведен запейте вий песента на радостта. Следваха пророци този път във далечни древни дни. Бог изпрати ни пророк сега, мъдростта възстанови.

2. Мрак покрил бе цялата земя в’непрогледна тъмнина. Бог показа светлия Си лик и изгря там светлина. Във греховност и във мерзост пак отклонил се бе светът. Но светиите намериха правия и тесен път.

3. Не очквайте добри дела от неверниците зли. Всички те проклети са, но Господ е благ и милостив. „Изпълнете Моите слова“, каза Той и обеща: „Вярата ще следват знамения до последния ден в’света“.

4. Слушай святите слова на Бог, мъдростта им запомни. Спазвай Неговия свят Закон, и избран ще бъдеш ти. И ще чуеш тих и нежен глас – той покой ще ти дари. Дивно щастие и радост във вечността ще имаш ти.

Текст: Джозеф С. Мърдок 1822–1899. Четвъртият куплет: Брус Р. МакKонки, 1915–1985. © 1985 IRI

Музика: Джозеф Дж. Дейнз, 1851–1920