Book cover

Боже, пророка ни благослови
Химни, 160:00 0:00
Introduction

Боже, пророка ни благослови

1. Нашия скъп пророк, Боже, благослови и подкрепи. В’нас запечатай Ти словата праведни, за да пречистим тук свойте души.

2. Казват пророците, ще дойде царството на Твоя Син. Със плам в’душите си от истини свети да бъдем водени и победим.

3. Нека светиите бъдем едно като Отец и Син. Нека ръка в’ръка и със едно сърце да бъдем предани и устоим.

Текст: Бърнард Сноу, 1822–1894, изм.

Музика: Хари А. Дийн, 1892–1987. © 1985 IRI