Book cover

Чедо на Бога съм
Химни, 1860:00 0:00
Introduction

Чедо на Бога съм

1. Чедо на Бога съм, живот ми Той дари и земен дом ми даде тук с’родители добри.

С’мен бъди, води ме в’пътя свят на мъдростта, за да съм във вечността отново със Отца.

2. Чедо на Бога съм, със нужди съм безкрай. Над мене бди да разбера светите Му слова.

С’мен бъди, води ме в’пътя свят на мъдростта, за да съм във вечността отново със Отца.

3. Чедо на Бога съм, мен чака благослов, щом волята Му свята тук зачитам със любов.

С’мен бъди, води ме в’пътя свят на мъдростта, за да съм във вечността отново със Отца.

Текст: Неоми У. Рендъл, 1908–2001 г. © 1957 IRI

Музика: Милдред Т. Петит, 1895–1977 г. © 1957 IRI