Book cover

Сион да се вдигне в красота
Химни, 300:00 0:00
Introduction

Сион да се вдигне в красота

1. Сион да се вдигне в’красота, сияещ във светлина. Божественият Цар ще отвори светлите небеса. Ще подготвят хората по земята светите Му слова във въздуха да посрещнат Господ и на Енох града.

2. Вестители силно затръбете със златната тръба. От полюс до полюс всички хора нека чуят вестта, че сред облаци със ангелите сам Исус ще се яви, за да покори врага Си и светиите да спаси.

3. Тогава, предсказан от пророци, ще настъпи покой. Светиите с’Христос ще живеят, техен Цар ще е Той. За Милениума, Спасителю, подготви сърцето ми, в’Сион да съм аз завинаги с’Теб, скъпи мой Господи!

Текст: Едуард Партридж, 1793–1840 г.

Музика: Анон. Вюртемберг, Германия, ок. 1784 г.