Book cover

Гробът отворен потвърди
Химни, 1210:00 0:00
Introduction

Гробът отворен потвърди

1. Гробът отворен потвърди – Последният и Първият възкръснал, болката победи.

2. Пазим и днес ний спомена – Исус оковите сломи, дъх Той пое, победи смъртта.

3. Носим в’сърцата си любовта и с’благодарни сълзи днес ний побеждаваме в’нас страха.

Текст: Мариън Д. Ханкс, р. 1921 г. © 1975 IRI

Музика: Робърт Къндик, р. 1926 г. © 1975 IRI