Book cover

Вечна истино
Химни, 90:00 0:00
Introduction

Вечна истино

1. Вечна истино, света, заблести в’древна пълнота! И освободи ума на човешките чеда.

2. Тя отново пак блести, че пророк тука се роди. И свещеници сега носят ключ към истината.

3. Тя за нас е светлина и прогонва далеч нощта. Тя владее вечността, вечен ден във безкрайността.

Текст: Парли П. Прат, 1807–1857 г.

Музика: Александър Шрайнер, 1901–1987 г.