Book cover

Молим се, скъпи наш пророк
Химни, 150:00 0:00
Introduction

Молим се, скъпи наш пророк

1. Молим се, скъпи наш пророк, сега, твой спътник нека да е радостта. Времето челото ти да бразди, но светлината в’теб все да блести, но светлината в’теб все да блести.

2. Молим се днес за теб от все сърце, небесна сила Бог да ти даде. С’мъдрост и доброта ти ни води, нашия тесен път тук освети, нашия тесен път тук освети.

3. Молим се ний за теб с’крепка любов. Бог чува нашия тих, кротък зов – светъл и силен дух да ти дари и с’обич Той да те благослови, и с’обич Той да те благослови.

Текст: Ивън Стивънс, 1854–1930

Музика: Х. А. Тъкет, 1852–1918; адаптиран от Ивън Стивънс, 1854–1930